Gjør kloke valg

Publisert Sist oppdatert

Norsk radiografforbund har i år tilsluttet seg Gjør kloke valg samarbeidet. Gjør kloke valg gjennomfører i høst en kampanje rettet mot befolkningen. Nå håper vi å få radiografene med på laget, slik at vi kan ta kloke valg sammen med pasientene.

Mer er ikke alltid bedre

Kampanjen har «mer er ikke alltid bedre» som tema og er et samarbeid mellom Legeforeningen, flere andre profesjonsforeninger, Norsk Pasientforening samt Norsk Radiografforbund. Målet er å redusere overutredning, overdiagnostikk og overbehandling. Det vil vi søke å få til gjennom dialog med hverandre og pasientene.

Mer er ikke alltid bedre lanseres 11. november 2021 og vil pågå i fire uker. Vi håper at du vil støtte opp om kampanjen og spre kunnskap til pasienter og pårørende om konsekvensene av medisinsk overaktivitet. Du finner mer informasjon om medisinsk overaktivitet på denne siden: http://www.klokevalg.org.

Vil du delta på konferansen?

Mer er ikke alltid bedre lanseres, med Trond-Viggo Torgersen i spissen den 11. november 2021 på en konferanse om medisinsk overaktivitet. På konferansen vil det bli tatt opp flere temaer knyttet til overdiagnostikk og overbehandling, inkludert hvilke erfaringer vi har gjort under pandemien om helsetjenester med usikker helsegevinst.

Konferansen er gratis og kan benyttes til faglig fordypning og holdes på Folkes hus i Oslo.

Meld deg på her – Konferanse om medisinsk overaktivitet (legeforeningen.no)

Vi gleder oss til dialog med pasienten og befolkningen om medisinsk overaktivitet,
og håper du vil være med!

Powered by Labrador CMS