Gjør kloke valg

Norsk radiografforbund er nå offisielt en del av Gjør kloke valg- kampanjen og samarbeidet med de ulike profesjonsforbundene. Gjennom deltagelse i denne kampanjen vil vi også kunne utforme egne profesjonsspesifikke anbefalinger til støtte for radiografene som møter pasientene i det daglige.

Publisert Sist oppdatert

Kan bidra til harmonisert bruk av bildediagnostikk

Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen.

Norsk radiografforbund mener Gjør kloke valg-kampanjen vil kunne fungere som en påminnelse til medlemmene og pasientene om at ikke alle undersøkelser er like godt berettiget eller nødvendige. Tidligere har blant annet Riksrevisjonen tatt opp overforbruk innen bildediagnostikk og Gjør kloke valg-kampanjen vil bidra til å opprettholde et slikt fokus.

– Pasienter og offentligheten skal ha tillit til at radiografer alltid tenker pasientsikkerhet og høy kvalitet i tjenestene. Det er en allmenn forventning til at våre tjenester forvaltes i et samfunnsperspektiv og at radiografer og stråleterapeuter gjør effektiv bruk av fellesskapets ressurser i den offentlige og private helsetjenesten, sier Bent Ronny Mikalsen, forbundsleder i Norsk radiografforbund (NRF).

Mikalsen tror også at kampanjen på sikt vil medvirke til en mer harmonisert og målrettet bruk av bildediagnostikk, noe som vil kunne gi mer likt tjenestetilbud i ulike deler av landet.

– Tidligere har en rekke organisasjoner for autorisert helsepersonell engasjert seg i Gjør kloke valg. Det er naturlig at også NRF blir en del av dette samarbeidet. Våre medlemmer arbeider i det daglige med høyteknologisk, og svært kostbart utstyr, som er til stor nytte i utredning og behandling av pasienter. Kontinuerlig oppmerksomhet mot riktig bruk av ressurser og prioriteringer er viktig i et slikt perspektiv, avslutter Mikalsen.

Gjør kloke valg jobber for å redusere overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten, og kampanjen er en norsk versjon av Choosing Wisely som ble lansert i USA i 2012. I Norge startet Gjør kloke valg som et initiativ fra Legeforeningen, i samarbeid med Norsk Pasientforening.

Målet for Gjør kloke valg er at både helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg for å unngå overdiagnostikk og overbehandling. Pasientene inviteres også til å stille helsepersonell spørsmål om undersøkelser og behandling.

Anbefalingene og pasientspørsmålene skal gjøre det lettere å dele medisinsk usikkerhet med pasienten på en måte som øker tilliten mellom pasient og behandler, og dermed økes kvaliteten på arbeidet.

Les mer om Gjør kloke valg-kampanjen

Kilde: www.legeforeningen.no

Powered by Labrador CMS