Radiograf Forsikring

NRFs forsikringskontor

NRF tilbyr deg som medlem en rekke forsikringer. Forsikringsstilbudene gjelder både liv, uføre og ulykke, samt de fleste privatforsikringer du og din familie måtte ha behov for.Forsikringskontoret tar hånd om alt praktisk arbeid knyttet til medlemsforsikringene. Det betyr at du skal snakke med forsikringskontoret når du ønsker å kjøpe forsikring, når du vil si opp eller endre dekninger, eller når du vil ha et nøytralt råd om hvordan du skal dekke ditt forsikringsbehov.

Du kan ringe forsikringskontoret på tlf. 23 11 35 89 eller sende e-post til post@radiografforsikring.no

Informasjon om NRFs forsikringskontor

Her er en kort oversikt over forsikringskontorets forsikringstilbud:

Gravferdsstøtte

Alle medlemmer i Norsk Radiografforbund er omfattet av en obligatorisk livsforsikring (gravferdsstøtte). Gravferdsstøtten har forsikringssum kr. 50.000 ved medlemmets dødsfall. Opphørsalder er ved utløpet av det kalenderår medlemmet fyller 70 år. Denne forsikringen er inkludert i ditt medlemskap i NRF.


Grunnforsikring

Den obligatoriske forsikringen blir alle yrkesaktive medlemmene med på, dersom de ikke reserverer seg. Forsikringen består av tre deler:

 • Livsforsikring
 • Uføreforsikring
 • Ulykkesforsikring


 • Dette er en obligatorisk livsforsikring, uføreforsikring og ulykkeforsiking, men med rett til å reservere seg.
  Reserverer du deg mot forsikringene når du er medlem, kreves det egenerklæring om helse, om du senere ønsker å bli med.

Fra 1.1.2018 vil studentmedlemmer ikke lenger automatisk med i den obligatoriske gruppelivsforsikringen ved innmelding, og de vil ikke ha anledning til å melde seg inn i ordning som studentmedlem. De vil imidlertid bli automatisk med i den obligatoriske gruppelivsforsikringen når de går over til å bli yrkesaktive medlemmer, med rett til å reservere seg. Dersom studentmedlmmer ønsker å ha en gruppelivsforsikring, kan de fritt tegne de frivillige forsikringene.

Frivillige medlemsforsikringer

 • Livsforsikring og uføreforsikring
 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring
 • Barneforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Studentforsikringer
 • Private skadeforsikringer

Informasjon om NRFs forsikringskontor

Powered by Labrador CMS