Foto: Tone Rise.

Fagkursgruppen i NRF

Fagkursgruppen er satt sammen av profesjonelle fra hele landet kalt agenter. Agentene ble valgt ut på bakgrunn av en forespørsel til alle radiografforbundets tillitsvalgte om å sende inn forslag til kandidater. På bildet er noen av agentene i fagkursgruppen samlet.

Mandat
Kartlegge behov for kurs innen radiografi, stråleterapi, ultralyd og nukleærmedisin, ved for eksempel elektroniske spørreundersøkelser.
Utarbeide årlige kursplaner, og bistå sekretariatet med planlegging og gjennomføring av forbundets kursplaner iht. dokumenter for landsmøteperioden.
Etablere og bruke et nettverk av fagpersoner fra hele landet som kan bidra som ressurspersoner og/eller forelesere på forbundets fagkurs.
Definere aktuelle fagområder (CT, MR osv.) og hvilket nivå det skal satses på.
Finne titler og innhold. Danne komiteer blant annet basert på nettverket og/eller finne temaer og forelesere fra hele landet. Bringe frem fagpersoner fra distriktene!


Struktur
Fagforum: Består av flere grupper, deriblant fagkursgruppen.
Fagkursgruppen: Ledes av fagutviklingsleder i Norsk Radiografforbund, og består av Agentene innen hvert fagområde.
Agent: En agent per fagområde som jobber med planlegging og gjennomføring av fagkurs. Agent kan velge å danne en fagkomité for et fagkurs.
Nettverk: Består av frivillige fagpersoner, som for eksempel kan kontaktes om for eksempel å delta i fagkomiteer for fagkurs og/eller være foredragsholdere på fagkurs.


Leder
- Hans Flaata, fagutviklingsleder i Norsk radiografforbund

Fagområder og agenter
Angio-intervensjon: Henric Söderlund, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Skjelett: Sahira Khan, Oslo universitetssykehus, Oslo Legevakt
MR: Rolf Svendsmark, Siemens Healthcare
CT: Joanna Kristiansen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Strålevern: Ørjan Kjærstad, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Barn: Bente Lagesen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Traume: Lill Iren Simonsen; Oslo universitetssykehus, Ullevål
Stråleterapi: Janani Moorthy, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Nukleær: Else Marie Svinsås
Mammografi: Metta Hauge, mammografikomiteen
Lederdager: Wenche Maasø, styringsgruppen i lederforum
Ultralyd: Hans Flaata, Norsk Radiografforbund


Nettverk
Egen oversikt med fagområdene, kandidater og kontaktinformasjon. Denne listen vil være mer dynamisk, og kandidatene vil kun bli forespurt om å ta på seg arbeidsoppgaver ved gjennomføring av planlagt aktivitet; typisk planlegging og gjennomføring av kurs. Det er dere arbeidsgruppen for fagkurs i fagforumet, som eventuelt vil utvikle og bruke de andre i nettverket ved behov for delegering av arbeidsoppgaver.

Presentasjon av agentene

• Rolf Svendsmark
Msc Fagområde MR Agent siden oppstarten i 2010. Jobbet på Rikshospitalet siden radiografutdanningen ved Høgskolen i Oslo i 2001. Jobbet med MR siden 2002. Tok Mastergrad i MR i 2008 etter 3 års nettbaserte studier ved Anglia Ruskin University, England. Skrev masteroppgave om MR av hjertet. Fagradiograf MR fram til september 2013. Produktspesialist MR, Siemens Healthcare siden september 2013.

”Tilegnet kunnskap lever kun videre dersom det videreformidles. Ved å forelese på kurs, intern-og eksternundervisning osv. lærer man ikke bare enormt mye selv, men det viktig og gøy å dele noe av det man tilegner seg selv. Forhåpentligvis kan det kanskje også være motiverende for andre radiografer. Det er, til min store glede, i ferd med å bli mange dyktige og faglig stolte radiografer som tør å stå fram og presentere faget vårt. I det siste MR kurset hadde vi hele fem radiografer som bidro med presentasjoner av meget høyt nivå. Den røde tråden i programmet var optimalisering av MR undersøkelser, og det er det naturlig nok radiografer som bør gjøre.

NRFs kompetansehevende kurs er et svært viktig tilbud for radiografers fagutvikling. Faglig påfyll bidrar til at vi gjør jobben vår enda bedre, og kan være en motivasjonsfaktor i hverdagen. I tillegg møter man radiografer fra hele landet og kan knytte kontakter. Ved å være med i fagkursgruppen, ønsker jeg å bidra med å planlegge attraktive kurs som kan samle fagtørste radiografer. Når det gjelder videre kurs fremover, så er vi svært takknemlig for innspill til tema for kursene. Det meste er mulig! Ønsker kan sendes på e-post til [email protected].”


• Joanna Kristiansen
MSc Fagområde CT Agentsiden oppstarten i 2010. Fagradiograf CT, Avdeling for Radiologi og Nukleærmedisin, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Utdannet Sheffield, England 1986. Jobbet på Royal Hallamshire Hospital, Sheffield, England 1986-1987 Rikshospitalet siden 1987. Videreutdanning i CT 2004. MSc Medical Imaging CT 2009. Medlem i Fagforum NRF / Fagkursgruppen. Medlem i fagspesifikt nettverk for radiografer. ”Det flotte med radiografiyrket er at det er i stadig utvikling, da blir det aldri kjedelig. Man må hele tiden følge med og oppdatere seg. Så er det betydningsfult. . . vi hjelper noen. Synes det er veldig kjekt å være med i fagkursgruppen og påvirke det faglige innholdet på CT-kursene. Kurstilbudet i seg selv, samt muligheten til å delta på kurs, er begrenset. Det er derfor viktig at NRF-kursene holder et høyt faglig nivå og er skreddersydd og relevant for radiografer. Har etterhvert fått et stort nettverk innenfor CT som kan bidra til å sikre dette.”

• Else Marie Svinsås
Fagområde Nukleær

• Sahira Khan
Msc Fagområde skjelett Agent siden 2017
Jobbet på Legevakten OUS som fagradiograf for konvensjonell røntgen og CT Siden mai 2008. Tok mastergrad i Executive Management innen organisasjonspsykologi og HRM i 2016. Jobber med et kvalitetssikringsprosjekt innen konvensjonell røntgen: Project retake, og har holdt foredrag for NRF og på ECR.

Jeg tilegner meg kunnskap gjennom det å lære hvordan man lærer bort, hvor ydmykhet er en viktig egenskap. Jeg trives veldig godt i mitt yrke og fagfelt, for her jobbes det i høyt tempo og det er hektiske hverdager, hvor kvaliteten og nøyaktigheten i arbeidet er svært viktig. Det er en boost å ta perfekte bilder, men en enda større motivasjon å grave etter kunnskapen bak bildene.

NRFs skjelettkurs er en viktig plattform for alle som vil lære mer, hvor vi jobber målrettet for å samle dyktige forelesere som er spesialister innenfor faget – Her får du servert utvidet kompetanse i dybden innenfor skjelett. Min motivasjon for å være agent i NRFs fagkursgruppe ligger i skjelettfaget ortopedi, og etter å ha jobbet mange år med skjelett føler jeg at jeg langt fra er ferdig utlært. Målet er at flere radiografer regelmessig skal få med seg den viktige faglige påfyllingen, da konvensjonell skjelettrøntgen har så mye mer å by på enn bare å ta bilder. Mitt motto er at kunnskap er mye bredere og dypere enn det øyet kan se her og nå.


• Ørjan Kjærstad
Fagområde strålevern
Agent siden 2017
Strålevernkoordinator ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (2010-dd)

Strålevernansvarlig Radiologisk Avdeling Haraldsplass Diakonale Sykehus (2002-2010) Høgskolelærer ved Radiografutdanningen på Høgskolen på Vestlandet (2016-dd) Rådgiver for strålebruk og strålevern i Sjøforsvaret (2015-dd) Radiograf, (CT, MR, konvensjonell røntgen, intervensjon og gjennomlysning) ved Radiologisk Avdeling på Haraldsplass Diakonale Sykehus (2000-dd) Videreutdanning i strålevern innen røntgendiagnostikk ved Høgskolen i Oslo (2010) Bachelor i Radiografi ved Høgskolen i Bergen 2000 (R97).
«Jeg har alltid vært veldig opptatt av det faglige og tekniske ved radiografyrket, og spesielt strålevern og strålebruk har lenge vært en lidenskap. Jeg håper at min lange og brede erfaring innenfor fagfeltet kan bidra til å sikre at strålevernkursene holder høy kvalitet, samt at de er faglig oppdaterte, spennende og relevante.»


• Bente Lagesen
Akershus Universitetssykehus
Fagområde barn


• Lill Iren Simonsen
Fagområde traume
Agent siden oppstarten i 2010.
Fagradiograf, generell røntgen/traume, Avdeling for radiologi og nukleærmedsin, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Ferdig utdannet i 2000 Jobbet på Ullevål siden januar 2001. Mastergrad Videreutdanning i CT Diverse traumekurs og kongresser. ”Mest fantastisk med mitt yrke: Traumer... det å jobbe med høyt tempo, prestasjonspress og i team. ikke minst være en del av et livreddende team. Motivasjon for faggruppen: Spre det glade budskap om den faglige gleden det er å jobbe med traumer, samt å utvide egen horisont.”


• Janani Moorthy
Fagområdet stråleterapi.
Agent siden oppstarten i 2010.
Informasjon om Janani kommer.


• Henric Söderlund
Fagområde angiografi og intervensjon
Agent siden 2017
Intervensjonsradiograf ved OUS Rikshospitalet, Klinikken for Radiologi og Nukleærmedisin, Angio, intervensjon og Ultralyd (2015–dd) Fagradiograf på ultralyd (2011–2015) Radiograf på Angio intervensjon og ultralyd ved Rikshospitalet (2009–2011). Angioradiograf på abdomen, thorax og perifer ved Sahlgrenska Universitets Sjukhus (2007–2009). Radiograf ved Sahlgrenska Universitets Sjukhus på Uro-Gastro Kärl (2005–2007 Medlem av EFRS sin ekspertgruppe (2012–dd) Hatt foredrag på CIRSE 2012 Lisboa, AITRI 2012 Bologna og AITRI 2016 Firenze. Masterkurs i Micro Wave Ablation fra Milano (2010) Er med i undervisningsgruppe på tvers av OUS for radiografer på røntgen og nukleærmedisin (2010–dd) Er også HHLR instruktør. Utdannet radiograf ved Universitetet i Örebro (2005).