Klar for etterutdanning?

Grunnutdanning alene er ikke nok for å sikre deg som profesjonsutøver gjennom et langt yrkesliv. Norsk Radiografforbunds fagkurs er rimelige og effektive etterutdanninger for alle.

Det er både arbeidstakers og arbeidsgivers ansvar å sørge for at radiografer og stråleterapeuter er faglig oppdaterte slik at vi kan yte best mulige tjenester. Kravene til faglig forsvarlighet reguleres i helsepersonelloven, som blant annet sier at virksomhetene skal organiseres på en måte som gjør helsepersonellet i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. For ledere innebærer det blant annet å sørge for nok og stabile midler til ansattes etter- og videreutdanning, samt å oppmuntre og motivere personalet til å benytte seg av tilbudet regelmessig. For den ansatte selv betyr det å vise faglig interesse og engasjement ved å etterspørre og bruke de tilbudene som faktisk finnes.

Etterutdanning defineres av Universitetet i Oslo som kurs som gir vedlikehold og oppdatering av kompetanse innenfor eksisterende utdanningsnivå og stilling. Det dreier seg altså om kortere kurs, som ikke fører fram til formell eksamen eller kompetanse i form av studiepoeng. I følge voksenopplæringsloven går etter- og videreutdanning hånd i hånd og utfyller hverandre. Alle kan eller skal kanskje ikke ta videreutdanning, men alle bør gå på kurs mregelmessig.

Norsk Radiografforbund jobber aktivt og målrettet for fag og fagutvikling. Resultatet er et stort og bredt kurstilbud som også skal favne spesialiserte grupper som stråleterapeuter, nukleærmedisinske radiografer og ledere.