Høringssvar: Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten.

I høringsnotatet foreslås det at den individuelle fristen oppfylles ved «første oppmøte». Skal forslaget virke etter intensjonene betinger det derfor at ikke det «første oppmøtet» bare blir for å møte for samtale. Pasientene må oppleve at en frist er reell og at fristen må forstås dithen for pasientene at utredning og behandling faktisk igangsettes. Les hele saken