NRFs utdanningsstipend 2024

Foto: Adobe Stock, pikselstock

Disse får tildelt NRFs utdanningsstipend

Forbundsstyret har i møte 18. juni behandlet søknadene om utdanningsstøtte. Vi ønsker alle lykke til i sine utdanningsløp.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Radiografforbunds utdanningsstipender er et medlemstilbud som skal stimulere til at våre medlemmer kan øke sin kompetanse gjennom videreutdanning samt å drive fagutvikling. Stipendordningen er ikke ment å skulle erstatte virksomhetenes ansvar for kompetanseutvikling for sine ansatte; men heller ment å være et supplement og støtte til de av våre medlemmer som er i et eller planlegger et etterutdanningsløp. 

Følgende medlemmer tildeles støtte i 2024:

Navn Utdanning Stipend
Jan Erik GuldbjørnsenMaster Stråleterapi/helse og teknologi10 000
Kjersti StraumeMaster Kunnskapsbasert praksis5 000
Lise TromsdalMaster Kunnskapsledelse10 000
Michelle BukkøyMaster Kunnskapsbasert praksis10 000
Tonje PedersenMaster Helseinformatikk10 000
Tonje SandbakkMaster Helse og teknologi10 000
Trine LelloMaster Folkehelse10 000

Powered by Labrador CMS