Disse får tildelt NRFs FoU stipend 2022

Publisert Sist oppdatert

Stipendtildelinger til forsknings og utviklingsarbeid (FoU) 2022

Tildelingene er et ledd i Norsk Radiografforbunds støtte til forsknings- og utviklingsarbeid.
Stipendordningen er ment å være et supplement til virksomhetenes eget ansvar for kompetanseutvikling for sine ansatte og er en støtte til de av våre medlemmer som er i et utdanningsløp samt utfører prosjekter tilknyttet våre fagområder.

Det var også i år søknader til spennende prosjekter der radiografer stadig søker ny kunnskap og strekker grensene for hvilke områder en kan bygge ny kompetanse innen.

Forbundsstyret har i septembermøtet behandlet årets søknader til FoU. Følgende medlemmer tildeles støtte i 2022:

Elin Kjelle 35.000,-
Prosjektstøtte
: «
Radiografen og pasienter med demens – behov for nye metoder»

Grete M Engeseth 20.000,-
Artikkelskriving/publisering av forskning:
«Evaluation of routine contouring of the pharyngeal constrictor muscles»

Mette K Henning 16.000,-
Støttet til bekjentgjøring av vitenskapelig arbeide:
«Improved chest CT diagnostic and contrast medium administration»

Solveig Hofvind 25.000,-
Støtte til studie av effekt av ulike kompresjonsplater i mammografiscreeningen samt publisering av vitenskapelig artikkel ifb. med studien.


Tuva Granbo
30.000,-

Støtte til prosjekt
knyttet til fedmepasienter og MR diagnostikk.

Forbundsstyret gratulerer og ønsker samtlige lykke til.

Powered by Labrador CMS