Stipendtildelinger til forsknings og utviklingsarbeid (FoU) 2021.

Disse får tildelt NRFs FoU-stipend 2021

Publisert Sist oppdatert

Stipendtildelinger til forsknings og utviklingsarbeid (FoU) 2021


Tildelingene er et ledd i Norsk Radiografforbunds støtte til prosjekter innen forsknings- og utviklingsarbeid.

Stipendordningen er ment å være et supplement til virksomhetenes eget ansvar for kompetanseutvikling for sine ansatte og er en støtte til de av våre medlemmer som er i et utdanningsløp samt utfører prosjekter tilknyttet våre fagområder.

Forbundsstyret har behandlet årets søknader til FoU.


Følgende medlemmer tildeles støtte i 2021:

Anita Reitan 22.000,-
Prosjektstøtte samt støtte til bekjentgjøring ifb.:
«Radiografers utførelse av risikokommunikasjon med fokus på berettigelse – erfaringer fra Norge og Danmark»

Anna Gullhaug 27.000,-

Støtte til kvalitetsforbedringsprosjekt innen stråleterapi:
«Gjentatt strålebehandling (re-bestråling) i brystregionen»

Cathrine Helgestad Kristiansen 16.000,-
Støtte til skriving av artikler om metode og kvalitetsutvikling innenfor CT og kontrast med Dual-energy/spektral CT.

Gunn Eli Tokerud 10.000,-
Støtte til studiereise knyttet til radiografrolle og fjernstyrt CT i slagbehandling

Margrethe Kallestad Rasmussen 20.000,-
Støtte til kvalitetsforbedringsprosjekt samt presentasjon av prosjekt:
“Optimalization of radiofrequent ablation of colorectal metastases with pre, intra and postoperative CT scan”

Solveig Hofvind 40.000,-
Støtte til kvalitetsforbedringsprosjekt: produksjon av undervisningsfilm for radiografer – steg for steg mot optimal posisjonering i mammografi.

Powered by Labrador CMS