Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen
Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen

Uklarhet rundt bruk av vaksine etter dødsfall– ikke klarlagt sammenheng

Kommentar fra forbundsleder i Norsk Radiografforbund Bent Ronny Mikalsen.

Publisert Sist oppdatert

Etter at myndighetene snudde rundt årsskiftet og opp-prioriterte helsearbeidere i vaksinekøen har anslagsvis mer enn 30 % av tilgjengelige vaksinedoser blitt satt på radiografer og andre helsearbeidere som står i frontlinjen gjennom denne pandemien.

De siste ukene har vi sett dramatiske tilfeller i etterkant av vaksinering ev helsepersonell, med et dødsfall på Tynset og mandag 15.3 ble det meldt at en helsearbeider døde sist søndag på Rikshospitalet. Begge døde etter en kort sykehistorie som oppsto i etterkant av vaksinering. Det er selvsagt ennå ikke fastslått noen direkte sammenheng mellom dødsfallene og vaksinedosene som er satt. Her må vi stole på at FHI, Legemiddelverket samt myndighetene snur alle steiner for å kartlegge fakta. I mellomtiden har til nå 20 land i Europa og andre steder i verden helt eller delvis stanset vaksineringen med AstraZeneca. Dette til tross for at det totalt er satt rundt 17 millioner doser med denne vaksinen i EU og i Storbritannia med få bivirkninger. I Storbritannia går vaksineringen foreløpig videre som planlagt.

I en svært vanskelig situasjon med totalt sett for få vaksiner i Norge, er uklarhet og usikkerhet knyttet til videre vaksinering kanskje det siste norske helsearbeidere trenger.

Til nå er det ikke registrert døde helsearbeidere i Norge som følge av pandemien. Norske helsearbeidere har klart seg svært bra. Med det i mente er det svært trist å se at to helsearbeidere nå er død og at det stilles spørsmål om dødsfallene kan knyttes til vaksineringen.

Radiografer og andre helsearbeidere gikk inn i pandemien i en situasjon der en bl.a. manglet helt nødvendig smittevernsutstyr, de brettet opp ermene, tok tak og gjorde jobben sin til tross for et vanskelig utgangspunkt.

Vi må alle håpe på at det raskest mulig bringes klarhet i spørsmål knyttet til videre vaksinering, samt eventuelle sammenhenger mellom dødsfallene og vaksinene de fikk.

Som før, må strategien for å komme gjennom pandemien være vaksinering av befolkningen – inkludert helsearbeidere i frontlinjen.

Powered by Labrador CMS