Assosiert medlemskap

  • Endret

Assosiert medlemskap gir en faglig tilhørighet.
Du får også Fagbladet Hold Pusten hjem i posten. Medlemskapet gir en rekke medlemsfordeler, men assosierte medlemmer har ikke stemmerett eller rett til bistand fra NRF i saker som angår yrket og arbeidsforholdet.

Kontingent for assosiert medlemskap er kr. 500,- pr. år.

Innmeldingsskjema