Andre akademiske muligheter

  • Endret


Karrieremulighet innen forskning:
Radiografer med mastergrad er kvalifisert til å begynne på doktorgradsstudie. Det henvises til de enkelte utdanningsinstitusjonenes studieoversikter for mer informasjon om PhD/doktorgradsstudier.​​