Andre-akademiske-muligheter

Foto: Adobe stock

Akademiske muligheter

Radiografer med fullført mastergrad har mulighet til å starte på en doktorgrad (ofte forkortet PhD, Doctor of Philosophy). Doktorgrad er det høyeste nivået for formell utdanning man kan ta ved universitet eller høyskole i Norge. En doktorgrad kan gi mange muligheter for å jobbe med forskning eller andre stillinger hvor det er behov for vitenskapelig innsikt og analytisk tenking.

Hva en doktorgrad innebærer
En doktorgrad tilsvarer tre års fulltidsstudier som inkluderer et selvstendig forskningsarbeid og en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng. Løpet gjennomføres ofte over fire år med 25 prosent andre oppgaver, men andre forløp er også mulig så lenge arbeidet totalt tilsvarer tre års arbeid. For å få godkjent fullført doktorgrad skal forskningsarbeidet vurderes av en komite og arbeidet skal forsvares i en offentlig ‘disputas’. Under disputasen må man også holde en prøveforelesning over et oppgitt emne knyttet til doktoravhandlingens tema.

Opptakskrav
For å bli tatt opp ved doktorgradsstudier må man ha et forskningsprosjekt med veileder, finansiering og en mastergrad med gode karakterer. Doktorgradskandidater har ikke studentstatus i Norge og kan dermed ikke få støtte fra Lånekassen. Mange arbeidsplasser legger ut ledige stipendiatstillinger som man kan søke på, eller man kan søke om ekstern finansiering, for eksempel til Norges forskningsråd.

Det finnes mange aktuelle doktorgradsprogrammer for radiografer ved universiteter eller høyskoler i Norge. Eksempler på aktuelle doktorgradsprogrammer er doktorgrad i helsevitenskap, medisin og helsefag, medisin og helsevitenskap, og personorientert helsearbeid.

Powered by Labrador CMS