Foto: fotolia.com
Foto: fotolia.com (© SVLuma)

Lov om strålevern og bruk av stråling

Formålet med denne loven er å forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.

  • Endret