Foto: fotolia.com
Foto: fotolia.com

Lov om spesialisthelsetjenesten

Lovens formål er særlig å fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjons-hemning.

  • Endret

 

Bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet, likeverdig tjenestetilbud,samt til at ressursene utnyttes best mulig. Formålet er også at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov, og blir tilgjengelig for pasientene.

Lov om spesialisthelsetjenesten

Forskrift om medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet