Foto: fotolia.com
Foto: fotolia.com

Lov om helseforetak

Lovens formål er å bidra til å oppfylle de målsettinger som er nedfelt i spesialist-helsetjenesteloven § 1-1 og pasient- og brukerrettighetsloven § 1-1.

  • Endret