Lokale tillitsvalgte

  • Endret

Helse Nord

Finnmarkssykehuset HF
Foretakstillitsvalgt, Hølvold, Stein Åge stein.age.holvold@finnmarkssykehuset.no
Hammerfest, Marianne Sjursen Hansen mar-han6@online.no
Kirkenes, Hølvold, Stein Åge stein.age.holvold@finnmarkssykehuset.no

UNN-HF
Foretakstillitsvalgt Elde, Eddie-Andre eddie-endre.elde@unn.no
Narvik, Haukøy, Stine stine.elisabeth.haukoy@unn.no
Harstad, Tømmerås, Bård baard49@hotmail.com
Harstad, Kristensen, Cathrine P. cathrinepetrikke@hotmail.com
UNN, Stråleterapi, Eilertsen, Line lineeile@online.no
UNN Radiologisk avd., Berntsen, Oddvar odv49ber@hotmail.com
UNN, Johansen, Kent Alexander kent.a.johansen@gmail.com

Nordlandssykehuset HF
Foretakstillitsvalgt Moe, Liv Berit livberitmoe@hotmail.com
Bodø, Brækka, Maja Juliussen m_braekka@hotmail.com
Brystdiagnostisk senter, Westermann, Line Camilla linecamillaw@hotmail.com
Stokmarknes, Mortensen, Tim timmorte@hotmail.com
Lofoten, Remen, Simon Fredrik simonremen@hotmail.com

Helgelandssykehuset HF
Foretakstillitsvalgt, Bjørkås, Torun torun.bjorkaas@gmail.com
Mo i Rana, Antonsen, Ragnhild ragnhild.antonsen@helgelandssykehuset.no
Mosjøen, Bjørkås, Troun torun.bjorkaas@gmail.com
Sandnessjøen, Mørk, Marianne marianne.mork@sasyk.nl.no

Helse Midt-Norge

Helse Nord-Trøndelag HF
Foretakstillitsvalgt, Stølen, Silje siljesj@hotmail.com
Namsos vara, Pedersen, Marika Aakervik marika_aakervik@hotmail.com
Levanger, Jønsson, Ranveig rannveig1609@gmail.com

Helse Møre og Romsdal HF
Foretakstillitsvalgt, Dalager, Jannecke jbdalager@gmail.com
Kristiansund, Jannecke jbdalager@gmail.com
Molde, Jansen, Marianne mariannejansen@hotmail.com
Ålesund, Bjørge, Britt Moa britt.moa.bjorge@helse-mr.no
Volda, Sunde, Arild arild.sunde@yahoo.no

St.Olavs Hospital HF
Foretakstillitsvalgt: Atle Hegge, atle.hegge@stolav.no
Trondheim, Muren, Helene helenemuren@hotmail.com
Trondheim, MR, Olsen-Wika, Frank frank.olsen-wika@stolav.no
Stråleterapi: Kjersti Reberg Næss, kjersti_reberg@hotmail.com
Røros, Lillebudal, Marit marit.lillebudal@stolav.no
Orkdal, Jørgensen, Marit marit.selnes@stolav.no


Helse Vest

Helse Stavanger HF
Foretaktillitsvalgt Toft, Hildegunn Ubostad hutoft@gmail.com
Stavanger, Miljeteig, Ingvill ingvilt_85@yahoo.no
Eknes, Irmelin irmelin.eknes@sus.no
Stråleterapi, Hovland, Birgitte Lura, birgitte.lura.hovland@sus.no
Sandnes, Engebretsen, Heidi heidi.henrikke.engebretsen@sus.no

Helse Fonna HF
Foretakstillitsvalgt, Helgesen, Ida Sofie ida_sofie_h@hotmail.com
Haugesund, Apelseth, Gunn Tove gunntove_16@hotmail.com
Stord, Larsen, Anne Margrethe jonn-lar@online.no
Stord, Nielsen, Anette nielsen_pilsen@hotmail.com
Odda, Espeland, Marta Marta.Espeland@helse-fonna.no

Helse Bergen HF
Foretakstillitsvalgt Fosse, Kari foka@helse-bergen.no
Stråleterapi Fjell, Else-Gunn Bøe else_gunnf@hotmail.com
Mammografi Lilleskare, Anita anita.iversen.lilleskare@helse-bergen.no
Haukeland, Hauge, Cato Sunde ca2hauge@yahoo.com
Haukeland, Lavik Anette anettelavik@gmail.com
Voss, Almeland, Kristin kina@helse-bergen.no
Kysthospitalet i Hagavik Carlsen, Sissel sissel.asbjoerg.carlsen@helse-bergen.no

Helse Førde HF
Foretakstillitsvalgt Christensen, Gro gro.christensen@helse-forde.no
Førde/Florø, Akhter, Sylvi sylvi3@hotmail.com
Lærdal/Norfjoreid, Sæten, Hildegunn hsaeten@gmail.com

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus
Foretakstillitsvalgt Skorpen, Eli Benedikte eskorpen@ous-hf.no
Varaforetakstillitsvalgt, Kopperud, Heidi heiko@ous-hf.no
Klinikk for Diagnostikk og intervensjon, Klinikktillitsvalgt Skorpen, Eli Benedikte eskorpen@ous-hf.no
Vara klinikktillisvalgt Øyvind Pettersen oybjpe@ous-hf.no

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Pettersen, Øyvind oybjpe@ous-hf.no
Enhetstillitsvalgt intervensjon, Holum, Kristin krholu@ous-hf.no
Seksjonstillitsvalgt, Rikshospitalet: June Charlotte Dahlin judahl@ous-hf.no
Enhetstillitsvalgt MR, Bøgseth, Torunn toboeg@ous-hf.no
Konvensjonell røntgen: Sofie Marøy Ulvestad, sofima@ous-hf.no

Seksjon drift Radiumhospitalet
Seksjonstillitsvalgt, Nordgård, Tom TND@ous-hf.no

Seksjon drift Ullevål sykehus
Seksjonstillitsvalgt, Lund-Melcher, Bianca uxlbia@ous-hf.no
Enhetstillitsvalgt MR, Melvold, Mats madsmelvold@hotmail.com
Varaenhetstillitsvalgt MR, Alexis, Hinojosa alehin@ous-hf.no
Vara enhetstillitvalgt, BDS, Bråthen, Nina Christine moffa21@yahoo.no
Enhetstillitsvalgt, Oslo Legevakt, Adan, Huda Abdirisak hudada@ous-hf.no
Vara enhetstillitsvalgt, Oslo Legevakt, Dutt, Lavinish lavinish.d@gmail.com
Enhetstillitsvalgt,Aker sykehus, Pettersen, Øyvind B. oybjpe@ous-hf.no

Seksjon Nuklærmedisin
Seksjonstillitsvalgt, Dagestad, Rannveig, randag@ous-hf.no
Vara seksjonstillitsvalgt, Sherwani, Alexander Gul aleshe@ous-hf.no

Hjerte- lunge- karklinikken
Klinikktillitsvalgt Ovesen, Trond Erling tovesen@ous-hf.no

Kardiologisk avdeling
Avdelingstillitsvalgt, Ovesen, Trond Erling tovesen@ous-hf.no

Hjerte- kar angio enheten Ullevål
Enhetstillitsvalgt Dahl, Thomas Marinius thda@uus.no
Vara enhetstillitsvalgt Aas, Marthe Remmen martheraas@yahoo.no

Kreft og kirurgiklinikken
Klinikktillitsvalgt, Skorpen, Eli Benedikte eskorpen@ous-hf.no

Avdeling for kreftbehandling
Avdelingstillitsvalgt, Brautaset, Ina-Mari ina.brautaset@gmail.com

Stråleterapiseksjonen
Seksjonstillitsvalgt, Stråleterapien Ullevål, Brautaset, Ina-Mari ina.brautaset@gmail.com
Enhetstillitsvalgt stråleterapien Radiumhospitalet, Kopperud, Heidi heidi.kopperud@radiumhospitalet.no

Tillitsvalgt, Brystdiagnostisk senter, Emilie Eidsgaard Akre-Aas eeakre_aas9@hotmail.com
Vara tillitsvalgt, Brystdiagnostisk senter, Bråthen, Nina Christine moffa21@yahoo.no

Vestre Viken HF
Foretakstillitsvalgt Bøhler, Brit Helen W. bwbo@vestreviken.no

Asker og Bærum
Seksjonstillitsvalgt, Husby, Gro Ellen groellenhusby@gmail.com
Tillitsvalgt, Hanestad, Kristin khanes@online.no

Sykehuset Buskerud
Seksjonstillitsvalgt Buskerud, Kronberg, Kathinka krka@sb-hf.no
Tillitsvalgt Haugan, Tonje Bettum tbhaugan@gmail.com

Sykehuset Kongsberg
Seksjonstillitsvalgt Kongsberg Bergh, Bente Iversen bente3050@gmail.com

Ringerike sykehus
Seksjonstillitsvalgt, Bøhler, Brit Helen W. bwbo@vestreviken.no
Avdelingstillitsvalgt Brystdiagnostisk seksjon, Haugan, Tonje Bettum tbhaugan@gmail.com

Sykehuset i Vestfold HF
Foretakstillitsvalgt, Tønsberg, Kiland, Anne Kristine annekristine.kiland@hotmail.com
Tønsberg, Bakke, Jermund jermund.bakke@siv.no
Tønsberg, Sundt, Bjarte bjartechrsundt@hotmail.com

Sykehuset Telemark HF
Foretakstillitsvalgt, Opsahl, Stian stian.opsahl@sthf.no
Skien, Opsahl, Stian stian.opsahl@sthf.no
Notodden, Grønningen, Gunnar ggskogn@gmail.com
Kragerø, Bårøy, Iren irebar@sthf.no

Sørlandet Sykehus HF
Foretakstillitsvalgt, Strøm, Elin elin.strom@sshf.no
Stråleterapi, Evensen, Runa runa.evensen@sshf.no
Arendal, Valsø, Hedvig hedvigvalso@hotmail.com
Arendal, Varga, Alexander sitronkjeks@hotmail.com
Flekkefjord, Aasen, Siri siri.aasen@sshf.no

Akershus Universitetssykehus HF
Foretakstillitsvalgt, Gulbrandsen, Thomas thogul90@gmail.com
Lørenskog, Meyer, Cecilie Hansen missceca@hotmail.com
Lørenskog, Myrvang, Tina tina_myrvang@hotmail.com
Lørenskog, vara, Ciaran, Kenny Ciaran.Malachy.Kenny@ahus.no
Ski, Hågbo, Marit mha9@ahus.no

Sykehuset Østfold HF
Foretakstillitsvalgt Halvorsen, Frederic Renè frederic.halvorsen@gmail.com
Kalnes akutt, Skauen, Peter Michael petermskauen@gmail.com
Moss elektiv, Viken, Monica Nordby monica.e.nordby@gmail.com
MR/Nukl./BDS: Hanne Cecilie Holstad hanne.holstad@so-hf.no

Sykehuset Innlandet HF
Foretakstillitsvalgt Henriksveen, Hanne Hanne.Henriksveen@sykehuset-innlandet.no
Hamar: Gabrail Katrin Tsapourina katrin.fakhri@sykehuset-innlandet.no
Elverum: Elin Hammer Olsen, Elin.H.Olsen@sykehuset-innlandet.no
Gjøvik: Silje Blichfeldt, siljeblichfeldt@hotmail.com
Lillehammer: Jannike Jordbruen jannike@venabygd.com
Kongsvinger, Flatebø, Solveig solveig.flatebo@sykehuset-innlandet.no
Tynset Eriksen, Torbjørn torbjorn.eriksen@sykehuset-innlandet.no

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hovedtillitsvalgt, Britt Lene Hiller, brithlene.hiller@lds.no
Vara, Ebert, Janne janne@ebert.no


Aleris Røntgen

Oslo City Andersen, Espen espen.andersen@aleris.no
Lillestrøm, Arnesen, Geir geir.arnesen@aleris.no
Gjøvik, Wilhelm Iversen, wilhelm.iversen@aleris.no
Sandvika, Lie, Stein Ove steein.ove.lie@aleris.no
Porsgrunn, Susanne Jakobsen, susanne.jakobsen@ aleris.no
Haugesund, Kleppe, Jan Erik jan.erik.kleppe@aleris.no
Haugesund, vara, Eriksen, Kine Djønne kine.djonne.eriksen@aleris.no
Stavanger, Pedersen, mads.pedersen@aleris.no
Bergen, Skjeie, vivian.skjeie@aleris.no
Bodø, Gravem-Norgård, Christian christian.gravem-nordgard@aleris.no
Trondheim, Eid, Torbjørn Bragstad torbjorn.bragstad.eid@aleris.no
Tromsø, Susanne Jakobsen, susanne.jakobsen@ aleris.no
Sarpsborg, Osmani, Skender skender.osmani@aleris.no
Lillesand, Susanne Osmundsen, susanne.osmundsen@aleris.no
Frogner, Svein Torp, svein.torp@gmail.com

 

VIRKE-området

Diakonhjemmets Sykehus
Hovedtillitsvalgt, Sadeghi, Sima s-sadegh@diakonsyk.no

Haraldsplass Diakonale Sykehus
Hovedtillitsvalgt Merete Kannelønning, merete.kanneloenning@haraldsplass.no 

Hospitalet Betanien - Bergen
Hovedtillitsvalgt Eikefet, Christine christine.eikefet@betanien.no

Revmatismesykehuset Lillehammer
Flata, Jostein Jostein.Flata@revmatismesykehuset.no

LHL
Hovedtillitsvalgt, Silje Sunnarvik Clemetsen, Silje.Sunnarvik.Clementsen@lhl.no

Martina Hansens Hospital
Sandring, David Hustveit david.sandring@mhh.no

Betanien, Skien
Stensrud, Beate K. beate.stensrud@betanienhospital.no


Statlig sektor

Statens Strålevern
Widmark, Anders anders.widmark@nrpa.no

Høgskolen i Oslo og Akershus
Sundqvist, Eric Johan eric.sundqvist@hf.hio.no