Etiske case

En metode for å bli bedre rustet til å takle vanskelige etiske problemstillinger i hverdagen på en god måte er å øke det etiske bevissthetsnivået ved å trene seg i å reflektere over- og diskutere konkrete case.