Foto: Svein Lunde, SUS.
Foto: Svein Lunde, SUS.

Midlertidig avtale om arbeidstid i staten forlenget

I staten er den midlertidige avtalen om hviletid, kjernetid og overtid forlenget. Det er gjort noen justeringer i avtalen.

Publisert