Arkiv

Fant 146 artikler om emnet Nyheter [fjern]

Tittel Dato

Høringsinnspill - lov og forskrift om EU forordningen om medisinsk og in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr

Tildeling av NRFs utdannings -og FoU stipend 2018

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Forslag om å overføre Arbeidstilsynets kompetanse til å fastsette en annen beregningsmåte av arbeidstiden for beredskapsvakt til Tvisteløsningsnemda.

Klar for etterutdanning

Grunnutdanning er ikke nok for å sikre seg som profesjonsutøver gjennom et langt yrkesliv. Norsk Radiografforbunds fagkurs er rimelige og effektive etterutdanninger for alle.

30 år med videreutdanning stråleterapi

Call for nomination of experts

In order to help the EFRS Board achieve all of our goals for 2018, and for our 3 year strategic plan, we ask for your assistance in identifying 'Experts' to join our Expert Network.

EFRS educational wing annual meeting

Registration open for the EFRS educational Wing Annual meeting, Seminar & student session

Første kull med beskrivende radiografer har tatt eksamen i Norge

Vi tar de livsviktige bildene

Videreutdanningstilbud for radiografer

ECR Official scientific congress for medical imaging

20 år med mammografiprogrammet i Norge


Radiography education in the spotlight

Utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Høstens fagkurs er åpne for påmelding!

Delta på ECR 2018 for kun 99 €

Pensjonistene samler seg

Pensjonistene i Norsk Radiografforbund samler seg. Et eget pensjonistforum er etablert og 9. august 2017 startet styringsgruppen sitt arbeid.

Endringer i arbeidsmiljøloven og ny lov om statens ansatte fra 1. juli

Disse har fått utdanningsstipend for 2017

Fant 146 artikler. Viser 1–20.

Artikkeltyper

Emner