Videreutdanningstilbud for radiografer

Videreutdanningstilbud for radiografer

​Her er en oversikt over noen av de videreutdanningene som tilbys for radiografer. Noen er heltids -og noen deltidsstudier. Det er ikke alle studier som gis hvert år, f.eks. alternerer mammografi og pediatrisk radiografi HVL. Sjekk de enkelte nettsidene for mer detaljer og søknadsfrister.


Videreutdanninger

Bildetolking i skjelettrøntgen og traumer, OsloMet, 15 sp
Bildetolkning i skjelettrøntgen ved artritter, infeksjoner og anomalier, OsloMet 15 sp
Bildetolkning i skjelettrøntgen ved lesjoner, metabolske og endokrine sykdommer, 15 sp (RATOB6000,
6100 og 6200, hver enhet er 15 sp)
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Tolking-og-beskrivelse-av-skjelettroentgenbilder​

Videreutdanning i Magnetisk Resonans, NTNU Trondheim, 60 sp

https://www.ntnu.no/videre/magnetisk-resonans

Videreutdanning stråleterapi, OsloMet i samarbeid med Radiumhospitalet.
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Straaleterapi​​


Intervensjonsradiografi, Høgskolen i Sør-Øst-Norge, campus Drammen, 30 sp
https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/intervensjon-videreutdanning-for-radiografer/


Molekylær bildediagnostikk, OsloMet, 10 sp

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Biomedisin/Programplaner-for-tidligere-kull/Programplan-for-Masterstudium-i-biomedisin-2016-heltid/MABIO4500-Nukleaermedisin​


Mammografi, Høgskulen på Vestlandet, 15 sp

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2017h/v15mammo/


Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten, OsloMet, 15 sp
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Kunnskapsbasert-praksis-i-helse-og-omsorgstjenesten


Kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet, 15 sp
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2017h/ma-kbp4/

Ledelse for arbeids- og velferdsforvaltningen, OsloMet , 15 sp
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Sosialfag/Ledelse-for-arbeids-og-velferdsforvaltningen​

Medisinsk digital bildebehandling, Høgskulen på Vestlandet, 30 sp

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2017h/mdb/

Pediatrisk radiografi (barne-radiografi), Høgskulen på Vestlandet, 15 sp
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2017h/vpr/

Personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren, OsloMet 30 sp
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Personalledelse-og-arbeidsrett-for-ledere-i-helse-og-sosialsektoren


International Public Health, OsloMet, 10, 15, 18 eller 30 sp
http://www.hioa.no/eng/Studies/HF/Courses-taught-in-english/International-Public-Health   

 

Skriving av vitenskapelig artikkel, NTNU, Trondheim, 15 sp
https://www.ntnu.no/videre/skriving-av-vitenskapelig-artikkel

Ultralyd av hjerte og kar, NTNU Tr.h. 60 sp
https://www.ntnu.no/videre/ultralyd

Traumer - forståelse og hjelp, OsloMeet, 10 sp
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Sosialfag/Traumer-forstaaelse-og-hjelp

Veilederrollen i praksis, OsloMet, 3 dg.[ Ingen studieavgift]
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Veilederrollen-i-praksis

​Coaching og ledelse, HVE
https://www.usn.no/studier/finn-studier/okonomi-ledelse-og-innovasjon/coaching-og-ledelse/

Helseledelse, USN
https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/helseledelse/

Kunnskapsbasert praksis, USN
https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/videreutdanning-i-kunnskapsbasert-praksis/

Personorientert helserett, USN
https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/videreutdanning-i-personorientert-helserett

Veiledning, USN
https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/veiledning/


Videreutdanning i personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren, OsloMet
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Personalledelse-og-arbeidsrett-for-ledere-i-helse-og-sosialsektoren


Masterutdanninger

Medisinsk MR-avbildning. NTNU Tr.h. Master. 120 sp
http://www.ntnu.no/studier/hsmmr/opptak

Master i klinisk helsearbeid – tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk, Høgskolen i Sør-Øst Norge 120 sp
https://www.usn.no/studietilbud/helsefaglige-studier/klinisk-helsearbeid-tjenesteutvikling-innen-medisinsk-stralebruk/


Helseinformatikk, NTNU Tr.h. Master 90sp
https://www.ntnu.no/studier/mhi 

​​

I tillegg er det en rekke utdanningstilbud I pedagogikk, administrasjon og ledelse ved ulike høgskoler og universitet.