Videreutdanning

  • Endret

Det finnes en rekke videreutdanninger for radiografer innen mange fagområder. Det henvises til høgskolene og universitetenes nettsider for mer informasjon om spesifikke videreutdanninger for radiografer.

Noen studier tilbys også i utlandet, og et av disse:

Videreutdanning i ultralyd