Videreutdanning i radiografi - Tolkning og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder

Videreutdanning i radiografi - Tolkning og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder


I 2013 ga Norsk Radiografforbund NIFU i oppdrag å utarbeide en rapport om flaskehalser innen bildediagnostikken i Norge.

NIFU pekte på flere forhold som kunne avhjelpe flaskehalsproblematikken, men konkluderte bl.a. med at det mest effektive ville være at radiografer ble i stand til å beskrive enkelte røntgen skjelett bilder:

Flaskehalser i bildediagnostikken kan vanskelig løses uten at radiografene overtar enkelte av radiologenes oppgaver.

Norsk Radiografforbund har i lang tid arbeidet for at en slik utdanning skulle bli en realitet og det er med glede å meddele at denne utdanningen starter opp i Norge høsten 2016.

Norges Universitetet (NUV) har støttet prosjektet som har ledet til denne konkrete videreutdanningen. Videreutdanningen er utviklet i samarbeid med radiografer, radiologer, beskrivende radiografer og ledere ved flere av landets helseforetak samt HiOA – Høyskolen i Oslo og Akershus.

Den nye videreutdanningen skal skje i et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i SørØst- Norge (Drammen).​

Formålet med prosjektet er å gi radiografer formell kompetanse til å tolke og beskrive røntgenbilder av skjelettet. Bakgrunnen for å utvikle denne type utdanning er at bildediagnostikk utgjør en "flaskehals" i utredning av pasienter. Ved at radiografer utdannes til å tolke og beskrive noen typer røntgenbilder vil dette avhjelpe situasjonen slik at pasientene får raskere svar på undersøkelsen.

En kartlegging av oss de siste to uker avdekker at det ligger flerfoldige hundre skjelettundersøkelser uten beskrivelse ved Norske sykehus. Det avdekkes videre at en god del av disse undersøkelsen ligger mer enn en uke i systemene uten at beskrivelse foreligger. Norsk Radiografforbund ser derfor et behov for at en slik videreutdanning kommer i gang.

Norsk Radiografforbund skal følge opp med en mer detaljert kartlegging opp mot de forskjellige bildediagnostiske enhetene i Norge for å kartlegge produksjon og behovet for radiografer med bl.a. videreutdanning som beskrivende radiograf.

Studiestedene vil markedsføre studiet bl.a. gjennom en turne til helseforetakene/sykehusene rundt i landet. De radiografene som ønsker en slik videreutdanning må ha støtte og mentor i sin lokale avdeling.

Norsk Radiografforbund håper at flere avdelinger ser seg tjent med en utvikling der radiografer i slike roller kan bidra til å løse flaskehalsproblematikk.​

Bent Ronny Mikalsen
forbundsleder

Her kan du lese mer om videreutdanningen