Foto: fotolia.com, Khvost
Foto: fotolia.com, Khvost

Utdanning fra utlandet

Alle radiografer som har utdanning fra utlandet må søke om autorisasjon i Norge.

  • Endret


Dersom du har utdannelse som radiograf fra utlandet, kan du ta kontakt med Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Her vil du kunne få oversikt over hva som kreves for at du skal kunne praktisere som radiograf i Norge.

Besøk Statens autorisasjonskontor for helsepersonell sine nettsider på www.sak.no.

Hva kreves for å kunne søke autorisasjon med utdanning fra spesifikke land og regioner i verden

Radiographers who are educated in a foreign country, must apply for authorisation to work as health personell in Norway.

Please visit the website of The Norwegian Registration Authority for Health Personnel for more information