Tariffområder

Norsk Radiografforbund har medlemmer innenfor følgende tariffområder:


SPEKTER - for medlemmer i helseforetakene, Lovisenberg og Curato
Spekters 190 medlemmer representerer til sammen ca 180.000 ansatte. Det gjør Spekter til den nest største private arbeidsgiverforeningen etter NHO. Medlemmene befinner seg innenfor en rekke sektorer, hvor de to største er helse (ca. 110.000 ansatte) og transport- og logistikk (ca. 37.000 ansatte). I tillegg organiserer Spekter bredt innenfor energi, kultur, spesialisthandel, forskning og utdanning, telekom og IKT samt bank, finans og eiendom.

Virksomhetene i Spekter inndeles i overenskomstområder som kan bestå av en eller flere virksomheter. Dersom annet ikke avtales, skal overenskomsten bestå av to deler, A og B. Del A er overenskomstens generelle del  og forhandles mellom Spekter og hovedorganisasjonen/-sammeslutningen og er felles for alle virksomheter innenfor et overenskomstområde. Del B er overenskomstens spesielle del og forhandles mellom en virksomhet  og et forbund/forening som er forhandlingsberettiget i virksomheten.          
Les mer om Spekter

VIRKE - for medlemmer på private sykehus
Virke (tidligere HSH) representerer 15 500 virksomheter med over 200 000 ansatte innen norsk næringsliv. Norsk Radiografforbund har ca 60 medlemmer ansatt i virksomheter tilsluttet Virke.
Les mer om Virke

KS - for medlemmer i kommunal sektor
KS er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for alle norske kommuner, fylkeskommuner og organiserer ca 500 bedrifter. KS skal sikre kommunesektoren best mulig rammebetingelser.
Norsk Radiografforbund har ca 20 medlemmer i kommunal sektor. Les mer om KS

Staten - for medlemmer i statlig sektor (høyskole – og universitetsansatte samt forsvaret)
Dette tariffområdet omfatter ansatte i statlige virksomheter. Norsk Radiografforbund organiserer ca. 25 medlemmer i statlig sektor. De fleste er ansatt ved høyskolene og universitetene. I tillegg har NRF medlemmer ansatt i forsvaret og Statens strålevern. Ved sentrale forhandlinger representeres Staten som arbeidsgiver ved Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet. Norsk Radiografforbundets medlemmer i statlig sektor ivaretas av Forskerforbundet via dobbeltmedlemskapsavtalen.
Les mer om Forskerforbundet

Uten tariffavtale
Norsk Radiografforbund organiserer også medlemmer som ikke er omfattet av tariffavtale. Dette kan være ansatte i frittstående røntgeninstitutter eller andre private virksomheter. Disse kan få bistand fra sekretariatet til å forhandle lønn og andre vilkår på individuelt grunnlag.