Studentmedlemskap


​Studentmedlemskapet gir en faglig tilhørighet og mulighet til å være med i NRFs Studentforum. Du får også Fagbladet Hold Pusten hjem i posten. Studentmedlemskapet gir en rekke medlemsfordeler, som blant annet gunstige medlemsforsikringer og andre medlemstilbud. Du får også tilsendt NRFs ryggsekk og drikkeflaske mm. når du melder deg inn.

Studentmedlemskapet kan tegnes av studenter på bachelorutdanningen og regnes som et ikke-yrkesaktivt medlemskap, og gir derfor ikke rett til bistand i arbeidsforhold.

Fra november 2018 er studentmedlemskap gratis. Det første halve året etter avsluttet utdanning får studentmedlemmer kontingentfritak.