Strålevern 2019

Strålevern – Back to basics 19. - 20.11 2019

Påmelding

Program

Målgrupper: Radiografer, strålevernkoordinatorer, strålevernkontakter, radiologer, medisinske fysikere og andre med interesse.

Læringsmål: Etter endt fagkurs skal deltageren ha fått oppdatert kunnskap om grunnleggende praktisk og teoretisk strålevern ved generell røntgen. Deltageren skal ha fått kunnskap om grunnleggende praktisk og teoretisk strålevern ved angiografi og intervensjon samt CT.

Deltageren skal også ha fått en innføring i dosebegreper og utregning av doser, samt praktisk anvendelse av disse, samt ha fått oppdatert kunnskap om representative doser og anvendelse av disse i optimaliseringsprosesser.  Deltakeren skal også ha fått en innføring i hvordan jobbe kunnskapsbasert, og om hvordan man kan starte opp et kvalitetsprosjekt på avdelingen

Priser: 

  • Fagkurs med lunsjer, pausemat og drikke samt elektronisk materiell kr 4700 totalt for medlemmer.
  • Hotell med frokost og treretters middag kr 1300 per døgn.
  • Dersom du ikke skal bo på hotellet, men ønsker å delta på nettverksmiddagen første kvelden, koster dette kr 400.

Medlemmer av det danske Radiograf Rådet, Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor og de skandinaviske radiologforeninger får også medlemspris på våre fagkurs.

For ikke medlemmer kommer et tillegg til kursavgiften på kr 2000.

 

Ekstra overnatting:
Alle kursdeltagere kan benytte vår rabattavtale med Thon-hotellene fritt. Dersom du for eksempel ønsker å komme en dag før eller benytte anledningen til å bli over helgen etter kurset, så kan du bestille og betale ekstra overnattinger direkte med hotellet.

Klikk her for å komme inn på Thons hjemmesider ferdig pålogget med vår rabatt

 

Program      Påmelding