Skjelettundersøkelser

06.05.- 08.05.2020

Påmelding  

Dato: 06.05.- 08.05. 

Sted: Hotell Opera rett ved siden av Oslo sentralstasjon

Læringsmål: Etter endt fagkurs skal deltageren ha fått styrket og utviklet sin kompetanse som ligger til grunn for å utføre skjelettundersøkelser på en best mulig måte med best mulig
resultat. Deltageren skal også ha fått en innføring i hva kunnskapsbasert praksis er og
hva det kan innebære i praksis.

Deltageren skal også ha fått ferdigheter i bruk av denne metoden profesjonelt, og fått
en utvidet forståelse for hvordan kvaliteten på undersøkelser og prosedyrer lokalt kan
forbedres, samt fått en innføring i hvordan de kan gjennomføre kvalitetsstudier på sin
arbeidsplass.

Målgrupper: Radiografer, radiologer og andre interesserte.

Priser: 

  • Fagkurs med lunsjer, pausemat og drikke samt elektronisk materiell kr 6900 totalt for medlemmer.
  • Hotell med frokost og treretters middag kr 1400 per døgn.
  • Dersom du ikke skal bo på hotellet, men ønsker å delta på nettverksmiddagen første kvelden, koster dette kr 400.

Medlemmer av det danske Radiograf Rådet, Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor og de skandinaviske radiologforeninger får også medlemspris på våre fagkurs.

For ikke medlemmer kommer et tillegg til kursavgiften på kr 2000.

Ekstra overnatting: Alle deltagere kan benytte vår rabattavtale med Thon-hotellene fritt. Dersom du for eksempel ønsker å komme en dag før, eller benytte anledningen til å bli over helgen etter fagkurset, så kan du bestille og betale ekstra overnattinger direkte med hotellet her:

Klikk her for å komme dirkete til Thons hjemmesider ferdig pålogget med vår rabatt.
Dersom prisen for en ekstra overnatting før dette fagkurset skulle overstige kr 1345, så ta kontakt med Hans Flaata per e-post.

Spørsmål sendes per e-post til: Hans Flaata

Merk:

  • Det blir ikke lenger delt ut kompendier i papirformat. Materiellet distribueres elektronisk til deg i forkant av fagkurset. Vi anbefaler å bruke nettbrett som kan ligge på bordet, slik at ikke skjermen forstyrre de som sitter bak deg.
  • Fagkursene starter vanligvis kl. 10.00 første dag, og avsluttes kl. 15 siste dag. Se program dersom publisert.  

Norsk Radiografforbunds fagkurs er godkjente av Akademisk Studieforbund

Påmelding