Seminar for beskrivende og ultralydradiografer

22.10-23.10.2020

Påmelding

Dato: 22.10-23.10.

Sted: Hotell Opera rett ved siden av Oslo sentralstasjon

Læringsmål:
Etter endt seminar skal deltageren ha fått ny og oppdatert kunnskap. Deltageren skal
ha utvekslet erfaringer med de andre deltagerne, samt identifisert og diskutert problemstillinger de møter som ny kategori av yrkesutøvere og fått tydeliggjort mulige
løsninger.

Deltageren skal også ha fått styrket forståelsen for egen rolle, samt mulighetene som
ligger i oppgavedeling og samarbeid med kollegaer.

Målgrupper:
Norske beskrivende og ultralydradiografer

Priser: 

  • Fagkurs med lunsjer, pausemat og drikke samt elektronisk materiell kr 4700 totalt for medlemmer.
  • Hotell med frokost og treretters middag kr 1400 per døgn.
  • Dersom du ikke skal bo på hotellet, men ønsker å delta på nettverksmiddagen første kvelden, koster dette kr 400.
     

Medlemmer av det danske Radiograf Rådet, Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor og de skandinaviske radiologforeninger får også medlemspris på våre fagkurs.

For ikke medlemmer kommer et tillegg til kursavgiften på kr 2000.

Ekstra overnatting: Alle deltagere kan benytte vår rabattavtale med Thon-hotellene fritt. Dersom du for eksempel ønsker å komme en dag før, eller benytte anledningen til å bli over helgen etter fagkurset, så kan du bestille og betale ekstra overnattinger direkte med hotellet her:

Klikk her for å komme dirkete til Thons hjemmesider ferdig pålogget med vår rabatt.
Dersom prisen for en ekstra overnatting før dette fagkurset skulle overstige kr 1345, så ta kontakt med Hans Flaata per e-post.

Spørsmål sendes per e-post til: Hans Flaata

Merk:

  • Det blir ikke lenger delt ut kompendier i papirformat. Materiellet distribueres elektronisk til deg i forkant av fagkurset. Vi anbefaler å bruke nettbrett som kan ligge på bordet, slik at ikke skjermen forstyrre de som sitter bak deg.

  • Fagkursene starter vanligvis kl. 10.00 første dag, og avsluttes kl. 15 siste dag. Se program dersom publisert.
     

Norsk Radiografforbunds fagkurs er godkjente av Akademisk Studieforbund

Påmelding