Rådet for radiografetikk

Rådet for radiografetikk er et selvstendig og uavhengig organ i Norsk radiografforbund. Rådet består av 4 medlemmer, hvorav en er leder. Disse velges på Landsmøte. Mandatet for rådet er presentert i NRFs vedtekter §18.

  • Endret

 

​ 

​Leder
Ingri Berild Hjelle
Tlf: 95 11 10 91
Epost: ingri.berild.hjelle@helse-mr.no
Kari Merethe Henriksen Freidheim
Tlf: 92 61 45 29
Epost: kmhf@hvl.no
Kari Gerhardsen Vikestad
Epost: karivi@hioa.no
Guro Sundby Aas
Tlf: 41 56 66 71
Epost: guro.sundby.aas@ahus.no

   
Her finner du handlingsplan for Rådet for radiografetikk 2015 - 2018

Yrkesetiske retningslinjer for radiografer - Code of Ethics for Radiographers