Awareness-Leaflet-1
Awareness-Leaflet-1

Økt bevissthet rundt riktig bruk av bildediagnostikk

HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorithies) har utarbeidet en verktøykasse for henvisende leger som er tenkt brukt i deres dialog med pasienter. Verktøykassen består av en overordnet brosjyre som presenterer 7 spørsmål som henvisende lege bør stille seg selv når det henvises til bildediagnostikk. I tillegg er det utarbeidet 7 informasjonsark (et per spørsmål) som gir mer utdypende svar og informasjon rundt de stilte spørsmålene for å understøtte henvisende lege i dialog med pasienten og for å bidra til økt bevissthet rundt riktig bruk av bildediagnostikk.
Her kan du lese mer om kampanjen: http://bit.ly/2p8XAFR