Fotolia_62767266_S
Fotolia_62767266_S

Ofte stilte spørsmål - FAQs

  • Endret

 


Yrkesvalg, lønn, å jobbe som radiograf i Norge, å jobbe som norsk radiograf i utlandet, utdanning, videreutdanning og andre ting du måtte ha spørsmål om. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her, kan du sende ditt spørsmål til nrf@radiograf.no.


Hvilke høgskoler utdanner radiografer i Norge?
Er det noen av høyskolene som anbefalles fremfor de andre?

Det er 6 radiografutdanninger i Norge. De har både likheter og ulikheter, men alle gir bachelor grad i radiografi. Det meste av teori og praksis er likt, men studieprogrammene varierer noe. NRF har ikke gjort noen evaluering eller måling av studiestedene opp mot hverandre, og kan ikke si noe om hvem som er best. Vi ønsker å samarbeider med alle studiestedene, og de har også samarbeid med hverandre. Det er også vanskelig å finne kriterier for å objektivt måle studiestedene mot hverandre. Antall søkere vil variere med befolkningsgrunnlag der tilbudet finnes. Frafall varierer med mulighet for jobb i samme område, men betyr ikke nødvendigvis at studiet i seg selv er dårligere enn andre steder. Karakterer til uteksaminerte vil også være usikker indikator, da studieprogrammenes oppbygging er noe ulikt. Det varierer også med tilgang og kvalitet i praksisplasser, samt med tilgjengelige lærerressurser.


Jeg ville valgt studiested ut i fra hvor i landet jeg ønsker å etablere meg, og satset på å få innpass på fremtidig arbeidssted gjennom å gjøre godt inntrykk i praksisperiodene. Det er også lurt å få seg sommerjobb eller ekstravakter som rtg assistent under studietiden.

  
Er det lett å få 100% stillinger eller er det mest deltid?
Det har vært noen år med færre ledige jobber enn tidligere, men det er langt fra umulig å finne seg en. Det vil alltid være behov for etterfylling der noen pensjoneres eller tar permisjoner. Det er også slik at flere radiografer nå enn tidligere, tar permisjon for videre studier, og kvalifiserer seg for andre typer stillinger enn tidligere. Radiografutdanningen kvalifiserer for flere muligheter enn hva mange tror. Flere gjør for eksempel karriere innen leverandør- og legemiddelindustrien, og vi ser en utvikling hvor det også åpner seg muligheter innen primærhelsetjenesten på distriktsmedisinske sentre. Mange nyutdannede velger å søke seg til relevant jobberfaring uavhengig av hvor i landet (og utlandet) dette er, for så senere å stille sterkere som søker på jobb der de primært ønsker å bo.

 
 
Hva er lønnen for en nyutdannet radiograf?
Gjennomsnittlig grunnlønn for radiografer er stort sett som for andre helsefaglige grupper. I 2015 varierer begynnerlønnen fra omlag 370.000 til 385.000 avhengig av hvor du jobber og hvilken lønnsansinitet du har. I tillegg kommer turnustillegg på omlag 40.000. Gjennomsnittlig grunnlønn for en radiograf er omlag 400.000.

 
 
Jeg vurderer å ta stråleterapi etter endt radiograf studiet, og lurer på om det er lurt lønnmessig å jobbe først som radiograf eller ta videreutdanning rett etter bachelor graden?
Stråleterapi er et spennende fagområde hvor utvikling skjer raskt. Behovet for stråleterapeuter vil trolig øke de neste årene som følge av økt forekomst og innsats for behandling av kreft. Det anbefales å jobbe ett par år som radiograf først, da det er nyttig å lære seg diagnostikkoppgavene i praksis. Dette er mer og mer relevant også for stråleterapeuter da mye planlegging og kontroll av behandlinger nå gjøres med CT og MR i stråleterapiavdelingene.

 
 
Hva er gjennomsnittlig grunnlønn for stråleterapeuter i Norge?
Lønnen varierer nok noe pga lokal lønnsdannelse. Den skiller seg nok lite fra hva f.eks. Spesialsykepleire har, og andre helsebachelor grupper med ett års videreutdanning. En radiograf i full turnus tjener imidlertid ikke så ulikt hva en stråleterapeut i dagstilling gjør, så det er litt vanskelig å sammenligne direkte kun på lønn.

 
 
Er det en tung jobb for ryggen?
Angående belastninger for rygg. Radiografyrket medfører i utgangspunktet en del pasientforflytting og manuell manøvrering av utstyr, men det gjør også andre helsefaglige yrker. Nyere rtg.modaliteter og hjelpemidler har gjort yrket mindre fysisk belastende enn hva det var tidligere, og burde ikke skape noe problem for i utgangspunktet normale kropper og rygger.

 
 
Innen hvilke andre områder kan man få arbeid, foruten sykehus? Jeg vet at man som radiograf kan arbeide innen røntgenutstyr, legemiddelindustrien og annen industri. Finnes det flere muligheter? Hordan finner man disse arbeidene og trenger man noen form av videreutdanning eller kurs?
Radiografutdanningen både en spesialisert helsefaglig utdanning, men den er også bred i sitt innhold. Radiografyrket har stadig ekspandert til nye oppgaver og områder både i og utenfor helsevesenet. I helsevesenet har det tilkommet nye teknikker/roller med PET og innen IT.Radiografer får også stadig mer ansvar for diagnostikktyding og for utførelse av ultralyd, samt innen ledelse av avdelinger og større enheter. Hva som kreves av videre utdanning varierer. Utenfor helsevesenet er det flest radiografer i utdanningsinstitusjonene og i leverandørbransjen. For fast stilling som radiograflærer kreves normalt lektorkompetanse, dvs mastergradsnivå. For å jobbe med salg av legemidler og kontrastmidler kreves kurs i legemiddelhåndtering. Dette får man gjerne ordnet gjennom arbeidsgiver, men kan også gjøres på egen hånd. Sist vi sjekket varte dette kurset 3 mnd full tid, og da kan du selge alle typer legemidler. For salg av MR eller andre diagnostikkmodaliteter kreves ingen videreutdanning, men de enkelte leverandører har egne kurs for sine ansatte. Her kreves mest personlige egenskaper, og bakgrunn som radiograf er nyttig å ha. Det er også flere radiografer som får seg jobb i offentlig forvaltning, blant annet som rådgivere/saksbehandlere i NAV, Strålevernet, Helsedirektoratet osv. Hva som kreves for slike stillinger varierer, men en bred erfaring som radiograf vil være nyttig å ha med seg.

 
 
Hva er opptakskravene på radiografstudiet?
Krav for opptak er generell studiekompetanse. Ut over dette stilles det ikke krav til realfaglig fordypning. Vi anbefaler å se på de seks utdanningsstedenes hjemmesider for mer informasjon om formelle krav og anbefalinger om bakgrunn og interesse.
Her finner du oversikt over radiografutdanningene i Norge

 
 
How do I apply for å work permit as a radiographer in Norway?
To get permit to work as radiographer in Norway you need to be authorized. For Norwegian citizens this happens automatically after you have passed final exam and finished your bachelor in radiography. Before this happens, you can not work as a radiographer, but only under supervision of others ore as an assistant. Foreign radiographers, with their education from other countries have to apply to the The Norwegian Registration Authority for Health Personnel (SAFH). The website of The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT) gives information about general requirements for authorisation of professional education and training obtained in countries other than Norway, and about equivalents to Norwegian degrees in respect of both level and content.

 
 
Har NRF en avtale som gjør at man kan søke og få jobb i USA uten såkalt greencard, eller må man søke på dette for å kunne jobbe som radiograf i USA?
NRF har ingen avtale som gjør at du kan søke og få jobb i USA uten såkalt ”green card”. http://norway.usembassy.gov/. Reglene er slik at du må ha et jobbtilbud i USA før du i det hele tatt kan få arbeidstillatelse der. For informasjon om arbeidstillatelse og kompetansekrav, kan du kontakte vår søsterorganisasjon i USA American Society of Radiologic Technologists (ASRT) www.asrt.org på e-post: clmitche@unmc.edu. Hvis du ønsker mer informasjon rundt reglene for å kunne jobbe i USA, kontakt Den amerikanske ambassaden i Oslo.

Merk også at det er svært viktig å ha forsikringer når man skal oppholde seg i USA. Reiseforsikringer har ofte en tidsbegrensning, slik at det er viktig å sjekke alle sine forsikringer før avreise spesielt med tanke på dekning ved sykdom og ulykke.