Nytt forbundsstyre valgt

Nytt forbundsstyre valgt

Nytt forbundsstyre, nye yrkesetiske retningslinjer og reviderte vedtekter.

Norsk Radiografforbunds 12. ordinære landsmøte er nå avsluttet. I løpet av de siste dagene har det blitt vedtatt nye yrkesetiske retningslinjer, forbundets vedtekter er revidert og ikke minst det er valgt nytt forbundsstyre, representantskap og andre sentrale verv i forbundet.

Forbundsstyre
Ikke uventet ble Bent Ronny Mikalsen fra Helse Fonna HF gjenvalgt som forbundsleder. Med seg i forbundsstyret (tidl. Sentralstyret) fikk han med seg
1. nestleder Jannecke Dalager, Helse Møre og Romsdal HF
2. nestleder Camilla Samuelsen, Finnmarkssykehuset HF

Styremedlemmer:
Tom-Johnny Gundersen             Philips
Øyvind B. Pettersen                     Oslo universitetssykehus HF
Mads Melvold                               Oslo universitetssykehus HF
Hilde O. Brodshaug                      Aleris Røntgen
Ciaran Kenny                                Ahus HF
Trude C. Frøseth                         St. Olavs hospital HF