Foto: fotolia.com
Foto: fotolia.com (Picture Partners)

NRF utvider tilbud om spesialistgodkjenning!

Norsk Radiografforbund arbeider kontinuerlig med etablering av spesialistgodkjenningsordninger for våre medlemmer.

I 2018 ble godkjenningsordninger for mammografi og beskrivende radiografer lansert og på våren 2019 kom også tilbud innen MR. Spesielt for MR har interessen vært stor og per september 2019 har forbundet mottatt totalt over 20 søknader. Nylig er også lansert tilbud om spesialistgodkjenning for medlemmer innen Nukleærmedisin og det er påbegynt arbeid for intervensjon og angiografi. NRF har målsetning om at også fagområdene stråleterapi, CT og generell radiografi skal ha tilsvarende tilbud om spesialistgodkjenning i første halvdel av 2020.

NB! Vi har nå innført kvartalsvise søknadsfrister fra 1.1. 2020. Søker du innen en av disse vil din søknad bli behandlet i spesialistrådets påfølgende møte.

Her finner du mer om de enkelte godkjenningsordningene og søknadsskjemaer 

 

Tekst: fagsjef Håkon Hjemly