Norsk Radiografforbunds utdanningsstipend 2016

Norsk Radiografforbunds utdanningsstipend 2016

I henhold til vedtak fattet på representantskapsmøte 19. november 2015 er det avsatt
kr. 100.000 i budsjettet for 2016 til utdanningsstipend. Det kan søkes støtte til følgende:

Videreutdanning og masterstudier.

Studieretninger innen radiografi, beskrivende radiograf, sonografi, stråleterapi og nukleærmedisin vil prioriteres.

Søknadsfrist er 1. april.

Kun medlemmer med minst ett års medlemskap i Norsk Radiografforbund kan søke, og det blir tildeling innen 15. mai. Søkere må være ajour med kontingentinnbetaling.

Det vises for øvrig til retningslinjer for tildeling av stipend, om krav til dokumentasjon på hva man søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om hvorvidt det søkes støtte fra andre instanser.
Her finner du retningslinjene og søknadsskjema

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til nrf@radiograf.no.