©zinkevych - stock.adobe.com
©zinkevych - stock.adobe.com (©zinkevych - stock.adobe.com)

Fristen er 1. juli 2018

Nå kan du søke NRFs stipend til faglige og vitenskapelige prosjekter

​​​
Fokusområder for 2018 er:
• Faglige prosjekter innen strålevern, metode- og kvalitetsutvikling innen bildediagnostikk, radiografi og stråleterapi.

• Prosjekter som omhandler kompetansehevende tiltak som har kvalifisert radiografer til nye roller og der arbeidsoppgaver har bidratt til økt effektivitet og kvalitet i helsetjenestene.

Søknadsfrist settes til 1. juli 2018 med tildeling innen 15. september.

For å kunne søke, må du være medlem i Norsk Radiografforbund og være
à jour med kontingentinnbetalingen.

 

 

 

Søknadsskjema og retningslinjer