Fotolia.com
Fotolia.com

Søknadsfristen er 1. mai 2019

Nå kan du søk NRFs FoU stipend

Norsk Radiografforbund avsetter årlig midler over budsjett som er øremerket til faglige og vitenskapelige prosjekter. Initiativet er et ledd i forbundets politikk for å støtte opp om radiograffaglig forsknings og utviklingsarbeid. 

For inneværende år er fokusområder: 

·        Faglige prosjekter innen strålevern, berettigelse innen bildediagnostikk, metode- og                 kvalitetsutvikling innen bildediagnostikk, radiografi og stråleterapi.

·        Prosjekter som omhandler tiltak som har kvalifisert radiografer og stråleterapeuter til             nye roller og der arbeidsoppgaver har bidratt til økt effektivitet og kvalitet i                               helsetjenestene.

 Søknadsfrist settes til 1 mai. 2019 med tildeling innen 15. september.

Søknadsskjema og retningslinjer finner du her

Husk å merke søknaden med FoU prosjekter 2019.