MRI in practice kurs 2019

29.10 - 1.11 2019

Påmelding

Dette fagkurset går over fire dager, 29. oktober - 1. november, og koster derfor tilsvarende mer enn et tredagers fagkurs.

Læringsmål:
Deltagerne skal etter endt fagkurs ha utvidet forståelse av MR fysikk og teknikk, både grunnleggende og avansert, og hvordan de kan nyttiggjøre seg av metoden profesjonelt. De skal ha styrket og utviklet kompetansen som ligger til grunn for å utføre MR-undersøkelser på best og mulig måte, slik at de kan oppnå høyest mulig diagnostisk kvalitet.

Målgrupper:
Radiografer og radiologer som jobber med MR, både med kortere eller lengre erfaring, og alle med interesse.

Priser: 

  • Fagkurs med lunsjer, pausemat og drikke samt elektronisk materiell kr 9700 totalt for medlemmer.
  • Hotell med frokost og treretters middag kr 1300 per døgn.
  • Dersom du ikke skal bo på hotellet, men ønsker å delta på nettverksmiddagen første kvelden, koster dette kr 400.

 

Medlemmer av det danske Radiograf Rådet, Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor og de skandinaviske radiologforeninger får også medlemspris på våre fagkurs.

For ikke medlemmer kommer et tillegg til kursavgiften på kr 2000.

Ekstra overnatting:
Alle kursdeltagere kan benytte vår rabattavtale med Thon-hotellene fritt. Dersom du for eksempel ønsker å komme en dag før eller benytte anledningen til å bli over helgen etter kurset, så kan du bestille og betale ekstra overnattinger direkte med hotellet.

Klikk her for å komme inn på Thons hjemmesider ferdig pålogget med vår

 

Program     Påmelding