Mammografi

Mammografi 2019

Mammografi

8. - 11. april 2019

 Påmelding

Læringsmål:

Etter endt fagkurs skal deltageren ha fått oppdatert og utviklet sin fagkompetanse. Deltageren skal ha fått kunnskap om tverrfaglig mammadiagnostisk virksomhet, krav til kvalitetskontroll av virksomheten, samt om mammografiscreening og hva som er ny kunnskap innen feltet.

Deltageren skal også ha fått en kunnskapsbasert gjennomgang av brystets anatomi og fysiologi, sykdomslære, epidemiologi, utredningsprosedyrer og behandling, Mammografiprogrammet, tverrfaglig samarbeid ved et brystsenter, radiograffaglig vurdering av bilder, radiografisk og teknisk kvalitetskontroll samt stråledoser ved mammografi.

Kvalitetsmanualen for mammografiprogrammet anbefaler at alle som jobber med screening skal ha gjennomført kurset i løpet av de to første årene.

Målgrupper:

Radiografer som arbeider med mammografi og mammografiscreening

Priser: 

  • Fagkurs med lunsjer, pausemat og drikke samt elektronisk materiell kr 9300 totalt for medlemmer.
  • Hotell med frokost og treretters middag kr 1300 per døgn.
  • Dersom du ikke skal bo på hotellet, men ønsker å delta på nettverksmiddagen første kvelden, koster dette kr 400.

Medlemmer av det danske Radiograf Rådet, Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor og de skandinaviske radiologforeninger får også medlemspris på våre fagkurs.

For ikke medlemmer kommer et tillegg til kursavgiften på kr 2000.

Ekstra overnatting:
Alle kursdeltagere kan benytte vår rabattavtale med Thon-hotellene fritt. Dersom du for eksempel ønsker å komme en dag før eller benytte anledningen til å bli over helgen etter kurset, så kan du bestille og betale ekstra overnattinger direkte med hotellet.

Klikk her for å komme inn på Thons hjemmesider ferdig pålogget med vår rabatt

      

Program     Påmelding

 

Kursansvarlig er Hans Flaata som er fagutviklingsleder i Norsk Radiografforbund

Kontakt kursansvarlig