Lov om arbeidsmiljø

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern er en lov som skal sikre et godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold, et inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne.