Lokale tillitsvalgte

Helse Nord

Finnmarkssykehuset HF
Foretakstillitsvalgt Hølvold, Stein Åge stein.age.holvold@finnmarkssykehuset.no
Hammerfest Kofoed, Øystein oystein.kofoed@finnmarkssykehuset.no
Hammerfest vara Hillestad, Jan Einar jan-einar.hillestad@finnmarkssykehuset.no 
Kirkenes Hølvold, Stein Åge stein.age.holvold@finnmarkssykehuset.no
 
UNN-HF
Foretakstillitsvalgt Gschib, Kurt kurt.gschib@unn.no
Radiologisk avd. Jørgensen, Tom Are eramot@gmail.com
Stråleterapi Eilertsen, Line lineeile@frisurf.no
Stråleterapi (vara),  Hansen, Morten H. morten.h.hansen@unn.no
Brystdiagnostisk senter, Hunstad, Kari Anne khunstad73@gmail.com
Harstad Dischington, Ben Roger ben.roger.dischington@unn.no
Harstad Vara Tømmerås, Bård baard49@hotmail.com
 
Nordlandssykehuset HF
Foretakstillitsvalgt Moe, Liv Berit livberitmoe@hotmail.com
Bodø, Bjørkseth, Benedikte benediktebj@hotmail.com
Brystdiagnostisk senter, Westermann, Line Camilla line.camilla.westermann@nlsh.no
Stokmarknes, Rognstad, Anne anne.rognstad@nlsh.no
Lofoten, Østrem, Tom-Are tom.a.ostrem@nlsh.no

Helgelandssykehuset HF
Foretakstillitsvalgt, Henriksen, Bent Inge bent.henriksen@helgelandssykehuset.no
Mo i Rana, Antonsen, Ragnhild antonsen.ragnhild@helgelandssykehuset.no
Mosjøen, Henriksen, Bent Inge bent.henriksen@helgelandssykehuset.no
Sandnessjøen, Mørk, Marianne marianne.mork@sasyk.nl.no

Helse Midt-Norge

Helse Nord-Trøndelag HF
Foretakstillitsvalgt,  Aalberg, Geir  geir.aalberg@hnt.no
Namsos Aalberg, Geir  geir.aalberg@hnt.no
Namsos vara, Pedersen, Marika Aakervik marika_aakervik@hotmail.com
Levanger, Sjem, Lena l_sjem@hotmail.com
Levanger vara, Fossmo, Tore torefossmo@yahoo.no
 
Helse Møre og Romsdal HF
Foretakstillitsvalgt, Dalager, Jannecke jbdalager@gmail.com
Kristiansund, hovedtillitsvalgt, Dalager, Jannecke jbdalager@gmail.com
Kristiansund, vara, Agersborg, Rigmor rigmor.agersborg@lyse.net
Molde, hovedtillitsvalgt, Thorvaldsen, Susanne susanne.thorvaldsen@helse-mr.no
Molde, vara Wenstad, Lill Helen lhwenstad@hotmail.com
Ålesund, hovedtillitsvalgt, Iversen Jr. , Joachim Kray joachim.kray.iversen@helse-mr.no
Ålesund, vara, Fiksdal, Merete merete.fiksdal@helse-mr.no
Volda, hovedtillitsvalgt, Kalland, John john.kalland@helse-mr.no
 
St.Olavs Hospital HF
Foretakstillitsvalgt, Lamøy, Siv siv.marit.lamoy@stolav.no
Stråleterapi, vara,  Lund, Kjersti Solli Kjersti.Solli@stolav.no
Stråleterapi, vara,  Stene, Katy Grøtte katygroette@gmail.com
Røntgen/mammo, Hegge, Atle atle.hegge@stolav.no
MR-radiografer Granbo, Tuva tuva.granbo@stolav.no
MR-radiografer vara, Olsen-Wika, Frank frank.olsen-wika@stolav.no
Røros, kontaktperson, Lillebudal, Marit marit.lillebudal@stolav.no
Orkanger, Jørgensen, Marit marit.selnes@stolav.no
Orkanger, vara, Grefstad, Jorunn Rygh jorunn.rygh.grefstad@stolav.no 
 
Helse Vest

Helse Stavanger HF
Foretaktillitsvalgt Johansen, Grethe jogt@sir.no grethe.johnansen1@sus.no
Hovedrøntgen, Kamanga, Hildegunn Aase,  hildegunn.aase@sus.no
Stråleterapi, Hovland, Birgitte Lura, lubi@sir.no
Stråleterapi, vara, Toft, Hildegunn, hutoft@gmail.com
Sandnes, Engebretsen, Heidi heidi.henrikke.engebretsen@sus.no
 
Helse Fonna HF
Foretakstillitsvalgt, Tornes, Eirill S. eirill.solberg.tornes@helse-fonna.no
Haugesund, Thormodsæter, Marina marina.thormodseter@gmail.com
Stord, Larsen, Anne Margrethe jonn-lar@online.no
Odda,  Espeland, Marta Marta.Espeland@helse-fonna.no
 
Helse Bergen HF
Foretakstillitsvalgt Bolstad, Guri gibo@helse-bergen.no guribolstad80@gmail.com
Stråleterapi Fjell, Else-Gunn Bøe else_gunnf@hotmail.com
Mammografi Lilleskare, Anita anita.iversen.lilleskare@helse-bergen.no
Generell Rtg. Bolstad, Guri gibo@helse-bergen.no; guribolstad80@gmail.com
MR, PET og angio Tveit, Cathrine cathrine.tveit@helse-bergen.no
Voss, Almeland, Kristin kina@helse-bergen.no
Voss, vara, Hegbom, Ann Iren ann.iren.hegbom@helse-bergen.no
Kysthospitalet i Hagavik Carlsen, Sissel sissel.asbjoerg.carlsen@helse-bergen.no
 
Helse Førde HF
Foretakstillitsvalgt Christensen, Gro gro.christensen@helse-forde.no
Førde/Florø, Akhter, Sylvi sylvi3@hotmail.com
Lærdal/Norfjoreid, Bakketun Monica monica.bakketun@helse-forde.no


Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus
Foretakstillitsvalgt Skorpen, Eli Benedikte eskorpen@ous-hf.no
Klinikk for Diagnostikk og intervensjon, Klinikktillitsvalgt Skorpen, Eli Benedikte eskorpen@ous-hf.no
Vara klinikktillisvalgt Øyvind Pettersen oybjpe@ous-hf.no
 
Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Pettersen, Øyvind oybjpe@ous-hf.no
Seksjon drift  Rikshospitalet, Seksjonstillitsvalgt  Haugfos, Lars Fredrik Røgeberg haugfos@hotmail.com
Enhetstillitsvalgt CT Kristiansen, Cathrine Helgestad chelgestk@ous-hf.no
Enhetstillitsvalgt intervensjon, Holum, Kristin krholu@ous-hf.no
Enhetstillitsvalgt konvensjonell radiologi, Tharmathas, Sutharsan suttha@ous-hf.no
Enhetstillitsvalgt MR, Bøgseth, Torunn toboeg@ous-hf.no

Seksjon drift Radiumhospitalet
Seksjonstillitsvalgt,  Nordgård, Tom TND@ous-hf.no
Vara seksjonstillitsvalgt, Reitan, Edmund edmrei@ous-hf.no

Seksjon drift Ullevål sykehus
Seksjonstillitsvalgt, Lund-Melcher, Bianca uxlbia@ous-hf.no 
 
Enhet konvensjonell radiologi, Emma Bergwitz-Larsen emmber@ous-hf.no
Enhetstillitsvalgt MR, Alexis, Hinojosa alehin@ous-hf.no
Vara enhetstillitsvalgt MR, Tirna, Farzaneh, MR fartir@ous-hf.no
Enhetstillitsvalgt, Ultralyd/intervensjon, Døssland, Marie  marie.evd@gmail.com
Enhetstillitsvalgt, BDS, Bouhmidi, Semia  sembou@ous-hf.no
Vara enhetstillitvalgt, BDS, Bråthen, Nina Christine  moffa21@yahoo.no
Enhetstillitsvalgt, CT, Tørresen, Christina chtoer@ous-hf.no
Enhetsvaratillitsvalgt CT, Emma Bergwitz-Larsen emmber@ous-hf.no
Enhetstillitsvalgt, Oslo Legevakt, Khan, Sahira uxksah@ous-hf.no
Vara enhetstillitsvalgt, Oslo Legevakt, Eldegard, Sigrid Synnøva seldegard@hotmail.com
Enhetstillitsvalgt,Aker sykehus, Pettersen, Øyvind B. oybjpe@ous-hf.no

Seksjon Nuklærmedisin
Seksjonstillitsvalgt, Dagestad, Rannveig, randag@ous-hf.no
Vara seksjonstillitsvalgt, Sherwani, Alexander Gul aleshe@ous-hf.no
 
Hjerte- lunge- karklinikken
Klinikktillitsvalgt Ovesen,Trond Erling tovesen@ous-hf.no

Kardiologisk avdeling
Avdelingstillitsvalgt,Trond Erling tovesen@ous-hf.noVara

Hjerte- kar angio enheten Ullevål
Enhetstillitsvalgt Dahl, Thomas Marinius thda@uus.no
Vara enhetstillitsvalgt Aas, Marthe Remmen martheraas@yahoo.no
Hjerte- kar angio enheten Rikshospitalet 
Enhetstillitsvalgt Flaten, Dagfinn, Angioenheten/ Rikshospitalet daffen_fl@hotmail.com
 
Kreft og kirurgiklinikken
Klinikktillitsvalgt, Skorpen, Eli Benedikte eskorpen@ous-hf.no

Avdeling for kreftbehandling
Avdelingstillitsvalgt, Brautaset, Ina-Mari ina.brautaset@gmail.com
Varaavdelingstillitsvalgt, Hårsaker, Anita UXHRAN@ous-hf.no

Stråleterapiseksjonen
Seksjonstillitsvalgt, Stråleterapien Ullevål, Brautaset, Ina-Mari ina.brautaset@gmail.com
Enhetstillitsvalgt stråleterapien Ullevål, Hårsaker, Anita UXHRAN@ous-hf.no
Enhetstillitsvalgt stråleterapien Radiumhospitalet, Kopperud, Heidi heidi.kopperud@radiumhospitalet.no
Enhetsvaratillitsvalgt stråleterapien Radiumhospitalet, Jorde, Jannike jajord@ous-hf.no
Enhetstillitsvalgt, Kristiansand Stensland, Birthe Rokne birthe.stensland@sshf.no
Enhetsstillitsvalgt Gjøvik, Hofseth, Jo jo.mykle.hofseth@outlook.com

Vestre Viken HF
Foretakstillitsvalgt Bøhler, Brit Helen W. bwbo@vestreviken.no
Avdelingstillitsvalgt Billeddiagnostisk avdeling Ackenhausen, Marius marius.ackenhausen@vestreviken.no

Asker og Bærum
Seksjonstillitsvalgt, Husby, Gro Ellen groellenhusby@gmail.com
Vara, Fodstad, Per Christian foostan@hotmail.com

Sykehuset Buskerud
Seksjonstillitsvalgt Buskerud, Kronberg, Kathinka krka@sb-hf.no

Sykehuset Kongsberg
Seksjonstillitsvalgt Kongsberg Ali, Tara Abdulrahman tara.abdullrahman.ali@vestreviken.no

Ringerike sykehus
Seksjonstillitsvalgt, Bøhler, Brit Helen W. bwbo@vestreviken.no
Avdelingstillitsvalgt Brystdiagnostisk seksjon, Haugan, Tonje Bettum tbhaugan@gmail.com
 
Sykehuset i Vestfold HF
Foretakstillitsvalgt;  Bakke, Jermund jermund.bakke@siv.no
Tønsberg (vara foretakstillitsvalgt); Jacobsen, Aina aina.jacobsen@siv.no
Tønsberg, brystsenteret; Friberg, Oleanne  oleaug@siv.no

 
Sykehuset Telemark HF
Foretakstillitsvalgt, Borgan, Elisabeth elisabeth.borgan@sthf.no
Skien  Johnsen, Borgan, Elisabeth elisabeth.borgan@sthf.no
Skien, vara Opsahl, Stian stian.opsahl@sthf.no
Notodden, Samskott, Kristin krisam@sthf.no
Kragerø, Bårøy, Iren irebar@sthf.no
 

Sørlandet Sykehus HF
Foretakstillitsvalgt Albrigtsen, Kamilla kamilla.albrigtsen@sshf.no
Kristiansand, Strøm, Elin h110039@msn.com i permisjon. Fungerende tillitsvalgt for Elin Strøm, Ruben Christiansen ruben.christiansen@sshf.no
Kristiansand, vara, Syvertsen, Helene helenesyvertsen@hotmail.com
Kristiansand, vara Christensen, Ruben ruben.christensen@sshf.no
Arendal, Antonsen, Veronica Louise vero_nica16@hotmail.com
Arendal, vara, Haugen, Peer Julius peerjulius@hotmail.com
Arendal, vara, Fjellerud, Birgit birgit.fjellerud@sshf.no
Flekkefjord, Aasen, Siri siri__iris@hotmail.com
 
Akershus Universitetssykehus HF
Foretakstillitsvalgt, Mosserud. Lajla lajlam@getmail.no 
Ahus, Ciaran, Kenny Ciaran.Malachy.Kenny@ahus.no
Ski, Hågbo, Marit mha9@ahus.no
 
Sykehuset Østfold HF
Foretakstillitsvalgt Gundersen, Tom-Johnny tom.johnny.gundersen@so-hf.no
Kalnes akutt, Skauen, Peter Michael petermskauen@gmail.com
Moss elektiv, Nagle, Sylvi sylvi.nagle@so-hf.no
MR/Nukleær/Brystdiagnostisk senter, Holstad, Hanne Cecilie hanne.holstad@so-hf.no

Sykehuset Innlandet HF
Foretakstillitsvalgt Henriksveen, Hanne Hanne.Henriksveen@sykehuset-innlandet.no
Hamar Johannessen, Sissel sissel.johannessen@sykehuset-innlandet.no
Hamar, vara, Slaatsveen, Åse Paula aase.paula.slaatsveen@sykehuset-innlandet.no
Elverum, Engebretsen, Gard gardengebretsen@hotmail.com
Elverum, vara, Noren, Ida Bjørnstad idabn@hotmail.com
Gjøvik Enebo, Elin elinjorun.enebo@sykehuset-innlandet.no
Gjøvik, vara, Djupdal, Geir geir.djupdal@c2i.net
Lillehammer, Veisten, Christina c-veieste@online.no
Kongsvinger, Flatebø, Solveig solveig.flatebo@sykehuset-innlandet.no
Kongsvinger, Holst, Elisabeth elisabeth.holst@bbnett.no
Tynset Eriksen, Torbjørn torbjorn.eriksen@sykehuset-innlandet.no
 
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hovedtillitsvalgt, Kylling, Siv sik@lds.no
Vara, Ebert, Janne janne@ebert.no
 

Curato Røntgen
Oslo City Andersen, Espen espen.andersen@curato.no
Oslo City, vara Øyrås, Anita Olsen anita.olsen.oyras@curato.no
Lillestrøm, Arnesen, Geir geir.arnesen@curato.no
Gjøvik, Lindviksmoen, Åsne aasne.lindviksmoen@curato.no
Gjøvik, vara, Sveen, Lisa lisa.sveen@curato.no
Sandvika, Lie, Stein Ove steein.ove.lie@curato.no
Sandvika, vara, Bjørnebye, Christian christian.bjornebye@curato.no
Telemark, Holt, Audun audun.holt@curato.no
Telemark, vara, Gauslaa, Jon jon.gauslaa@curato.no
Haugesund, Kleppe, Jan Erik jan.erik.kleppe@curato.no
Haugesund, vara, Eriksen, Kine Djønne kine.djonne.eriksen@curato.no
Stavanger, Pedersen, Mads mads.pedersen@curato.no
Stavanger, vara, Reynisdottir, Kristin kristin.reynisdottir@curato.no
Bergen, Skjeie, Vivian vivian.skjeie@curato.no
Bergen, vara, Telle, Stig stig.telle@curato.no
Bodø, Gravem-Norgård, Christian christian.gravem-nordgard@curato.no
Bodø, vara, Pettersen, Maria Elisabeth marie.elisabeth.pettersen@curato.no
Trondheim, Eid, Torbjørn Bragstad torbjorn.bragstad.eid@curato.no
Trondheim, vara, Aas, Geir geir.aas@curato.no
Tromsø, Johnansen, Anneli Marie anneli.marie.johansen@curato.no
Tromsø, vara, Johnsen, Ulrik ulrik.johnsen@curato.no
Østfold, Osmani, Skender skender.osmani@curato.no

 

VIRKE-området

Diakonhjemmets Sykehus
Hovedtillitsvalgt Edvardsen, Hanne hanne.edvardsen@diakonsyk.no
Vara, Sadeghi, Sima s-sadegh@diakonsyk.no

Haraldsplass Diakonale Sykehus
Hovedtillitsvalgt Kannelønning, Merete mekg@haraldsplass.no
Vara, Vik, Irene irev@haraldsplass.no
 
Hospitalet Betanien - Bergen
Hovedtillitsvalgt Eikefet, Christine christine.eikefet@betanien.no
Vara Strømstad Benedicte benedicte.stromstad@betanien.no
 
Revmatismesykehuset Lillehammer
Flata, Jostein Jostein.Flata@revmatismesykehuset.no

Feiringklinikken
Ingen

Martina Hansens Hospital
Sandring, David Hustveit david.sandring@mhh.no
Vara, Strøm, Helene Bjørndalen, helenebjorndalen.strom@mhh.no
 
Betanien, Skien
Stensrud, Beate K. beate.stensrud@betanienhospital.no
 

Kommunal sektor (KS)

Bergen Legevakt
Hovedtillitsvalgt, Hernar, Kjersti kjersti.hernar2@bergen.kommune.no
Vara, Bryn, Elin elin.bryn@bergen.kommune.no
 

Statlig sektor

Statens Strålevern
Widmark, Anders anders.widmark@nrpa.no
Silkoset, Reidun Dahl reidun.silkoset@nrpa.no
 
Høgskolen i Oslo og Akershus
Sundqvist, Eric Johan eric.sundqvist@hf.hio.no
 
Høgskolen i Gjøvik
Nergård, Eva eva.nergaard@hig.no
 
Høgskolen i Buskerud
Hafskjold, Linda linda.hafskjold@hibu.no
 
Universitetet i Tromsø
Kristensen, Viggo viggo.kristensen@uit.no

Privat sektor

Medi 3 AS
Sørensen, Kai k.sorensen@medi3.no