Kunnskapsbasert praksis med RadForum

26. - 27.09 2019

Påmelding

Læringsmål: Etter endt kurs skal kursdeltageren vite hva  kunnskapsbasert praksis er som metode, og kunne relatere det til  bruk i egen praksis. Kursdeltager skal også ha fått en innføring i  hvordan man skal lese og vurdere forskningsartikler.  Deretter kan kursdeltageren velge mellom:

  • Workshops med prosedyreutvikling og optimalisering, og kvalitets- og forbedringsprosjekter knyttet    til egen praksis.
  • Beskrive overordnete prinsipper for forskningsmetode, og identifisere aktuell metodisk retning for    eget prosjekt og utarbeide prosjektplan.

Målgrupper: Radiografer, stråleterapeuter, mellomledere og andre med interesse

Priser: 

  • Fagkurs med lunsjer, pausemat og drikke samt elektronisk materiell kr 4700 totalt for medlemmer.
  • Hotell med frokost og treretters middag kr 1300 per døgn.
  • Dersom du ikke skal bo på hotellet, men ønsker å delta på nettverksmiddagen første kvelden, koster dette kr 400.

Medlemmer av det danske Radiograf Rådet, Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor og de skandinaviske radiologforeninger får også medlemspris på våre fagkurs.

For ikke medlemmer kommer et tillegg til kursavgiften på kr 2000.

Ekstra overnatting:
Alle kursdeltagere kan benytte vår rabattavtale med Thon-hotellene fritt. Dersom du for eksempel ønsker å komme en dag før eller benytte anledningen til å bli over helgen etter kurset, så kan du bestille og betale ekstra overnattinger direkte med hotellet.

Klikk her for å komme inn på Thons hjemmesider ferdig pålogget med vår

Program     Påmelding