Innmelding i NRF

NRF er radiografenes eget forbund og har per dags dato ca. 2900 medlemmer. Forbundets visjon er å knytte radiografene sammen i et fagforbund som fremmer vekst og utvikling for yrkesgruppen. NRF er både et profesjonsforbund og en arbeidstakerorganisasjon.


​​​NRF viktigste oppgaver er å ivareta medlemmenes faglige interesser, samtidig som ivaretakelsen av medlemmenes lønns- og arbeidsforhold er forankret til det avtaleverk som regulerer partene i arbeidslivet.

Gjennom ditt medlemskap i NRF inngår du i et felleskap med kollegaer fra egen yrkesprofesjon. Et slikt felleskap har betydning for utviklingen av egen yrkesidentitet, og gir et unikt grunnlag for å fremme og styrke profesjonens yrkesstolthet.