Foto: fotolia.com, kasto
Foto: fotolia.com, kasto (Foto: fotolia.com, kasto)

Innkalling til Landsmøte 2018

Sentralstyret innkaller til forbundets 12. ordinære landsmøte

Tid: Onsdag 14. – fredag 16. november 2018
Sted: Thon Hotel Opera i Oslo
Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo, telefon: +47 24 10 30 00

Avdeling med mer enn 10 medlemmer har rett til å velge 1 delegat til landsmøtet, avdeling med mer enn 30 medlemmer har rett til å velge 2 delegater til landsmøtet, avdeling med mer enn 80 medlemmer har rett til å velge 3 delegater til landsmøtet.
Ut over 80 medlemmer gis det 1 delegat per 35 medlemmer. Avdelingens representasjon fastsettes per 1. september det året landsmøtet avholdes. Det er kun delegatene som har stemmerett under landsmøtet.
Delegatene møter med ubundet mandat.

Leder for komitéer/ utvalg eller dennes stedfortreder har møteplikt på landsmøtet.
Sentralstyrets medlemmer har møteplikt på landsmøtet med tale og forslagsrett.
Saker som skal behandles på landsmøte skal fremmes gjennom forbundets lokale avdelinger, og skal være sekretariatet i hende innen
22. august 2018.

Sekretariatet vil etter 1. september sende ut oversikt over antall medlemmer pr. avdeling, dette som grunnlag for representasjon på landsmøte.

Det vil ved oversendelsen settes frist for tilbakemelding på hvem som er delegater fra den enkelte avdeling.

Oslo 20. juni 2018

Bent Ronny Mikalsen
forbundsleder