Høyere status for radiografyrket internasjonalt

Høyere status for radiografyrket internasjonalt

Radiografyrket har blitt oppgradert internasjonalt fra assistent og teknisk personell til selvstendig helseprofesjon.

​​​​Dette er resultat av over enn 5 års arbeid utført av​ EFRS og ISRRT. For noen år tilbake ble det kjent for de internasjonale radiografforbundene at radiografyrket var både beskrevet feil og innplassert på for lavt nivå i internasjonalt og europeisk yrkesregister. Radiografer ble omtalt som assistenter og teknisk personell, og plassert på lavere nivå enn for eksempel sykepleiere. Dette var en årsak til at radiografyrket i flere land ikke var på samme nivå som andre helseprofesjoner, hverken utdannings- eller lønnsmessig.

Med denne viktige oppgraderingen i ISCO og ESCO​ vil det være enklere å få til en internasjonal harmonisering av radiografyrket. EFRS og ISRRT gjennomførte en internasjonal spørreundersøkelse for å skaffe til veie data som viste de fleste lands utdanningsnivå for radiografer, deres arbeidsoppgaver og kompetanser. De fulgte deretter tett opp saksbehandler i ILO gjennom flere år, og fikk for ett år siden de første signalene på at arbeidet så ut til å føre frem.
Registeret oppdateres kun hvert 10-ende år så det ville blitt lenge til neste mulighet for endring.​​