Hovedoppgjøret i helseforetakene i havn

Hovedoppgjøret i helseforetakene i havn

Hovedtariffoppgjørene for Norsk Radiografforbund i Spekter område 4 (Lovisenberg) og område 10 (helseforetakene) er nå vel overstått.


De fleste kom til enighet lokalt, mens vi i to foretak hadde utfordringer som måtte bringes inn i fase 3-forhandlinger mellom Unio og Spekter.

Det er ingen tvil om at de økonomiske konjunkturene som har preget industrien, også har satt sitt preg på lønnsoppgjørene i øvrige sektorer, og rammen i NRFs lokale oppgjør ligger da om lag på den rammen frontfaget anslo tidligere i vår.

Hva gjelder Spekter område 9, ble det ikke oppnådd enighet i fase 3-forhandlingene mellom Spekter og Unio, og partene forbereder mekling.

Over sommeren vil også oppgjørene i Virke ta til for fullt.

For nærmere informasjon om resultatet ved din arbeidsplass, kan du ta kontakt med stedlig tillitsvalgt.

Tekst: Forhandlingssjef Ole Andre Gjerde