Hjemly ny president i EFRS

Hjemly ny president i EFRS


Csaba Vandulek har trukket seg som president i European Federation of Radiographer Societies (EFRS) med umiddelbar virkning. I henhold til vedtektene er det da visepresidenten som overtar, og det vervet er det NRFs fagsjef Håkon Hjemly som har hatt det siste året. Hjemly har dermed tatt over presidentvervet for resten av perioden med full støtte fra EFRS-styret.

Styret vil drifte med et medlem mindre frem til generalforsmalingen senere i år, hvor det vil bli avholdt suppleringsvalg for å fylle den ledige styreplassen.

Vi gratulerer Håkon Hjemly og ønsker ham lykke til! ​

Les mer om EFRS