Handlingsplan for Rådet for Radiografetikk for perioden 2015 - 2018


Rådet for radiografetikk skal:

  1. Vurdere etiske problemstillinger og gi råd til medlemmene og sentralstyret basert på et yrkesetisk verdisyn.
  2. Synliggjøre rådet for medlemmene i NRF og øke bevisstheten om etiske problemstillinger i hverdagen til radiografer.
  3. Aktivisere medlemmene til å ta i bruk etisk råd for spørsmål/problemstillinger om radiografetikk.
  4. Holde retningslinjene for radiografetikk og nettsiden oppdatert.
  5. Øke kunnskap og bevissthet om yrkesetikk for rådets medlemmer, blant annet gjennom kurs.

Delta på fagkurs, i regi av Norsk Radiografforbund, med foredrag/casoppgave tilpasset det enkelte fagkurs​