Grunnet ny stilling trekker Anne June Iversen seg som 1. nestleder i NRF

Grunnet ny stilling trekker Anne June Iversen seg som 1. nestleder i NRF


Anne June Iversen går over i ny stilling som forhandlingssjef i Tromsø kommune fra 15. januar. Hun trekker seg derfor fra sin posisjon som 1. nestleder i sentralstyret i Norsk Radiografforbund. Posisjonen som første nestleder er direkte valgt av Landsmøtet 2015, og det vil derfor bli innkalt til et ekstraordinært Landsmøte for suppleringsvalg. Anne June kan se tilbake på en lang fartstid som tillitsvalgt i forbundet, og vi ønsker henne lykke til i sin nye stilling.