Forslag til endringer i forskrift til folketrygdloven og spesialisthelsetjeneste loven

Gjelder: finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra tannlege. Norsk Radiografforbund støtter departementets forslag til forskriftsendringer.

Utgifter til undersøkelse og behandling i sykehuspoliklinikker og hos private legespesialister som utføres på grunnlag av henvisning fra tannlege, skal dekkes på samme måte som når det foreliggeer henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut.

 
Les hele høringssvaret