Forskning og utviklingsprosjekter

Ønsker du å sette i gang et prosjekt, eller har du satt deg litt fast? RadForum tilbyr veiledning av forsknings -og utviklingsprosjekter. RadForum tilbyr veiledning av forsknings/utviklingsprosjekter

 

Under følger noen områder der vi kan tilby drahjelp:

Metode
Litteratursøk
Questback
Publiseringskanaler
Kunnskapsbasert praksis
Et lavterskel tilbud

RadForum har skrevet tre artikler i Hold Pusten som omhandler disse temaene, se om du finner gode tips her:

 Hold Pusten 2.15_low 33-34 - Tora Fjeld 

 Hold Pusten 6.14_low 24-25 - Eivind Richter Andersen

 Pages from Hold Pusten 7 14_low16-17 - Linda Hafskjold

Ta kontakt på: radforum@radiograf.no

Nyttige lenker:

Hold pusten - Veiledning for vitenskapelige artikler. Her finner du retningslinjer og gode tips for artikkelskriving Hold pusten - vitenskapelige artikler

Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder.

Hos Kunnskapssenteret finner du summert forskning, kvalitetsmålinger av helsetjenesten, metoder for artikkelanalyse, retningslinjer for bedre pasientsikkerhet osv.

Nettkurs i kunnskapsbasert praksis (KBP)

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Etikkom.no Her sender du inn søknad til REK og finner retningslinjer for søknad. 

Forskning.no Nettavis om norsk og internasjonal forskning

Forskningsrådet Forskingsrådet er et nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierende organ.

MedIm - Norwegian Research school in Medical Imaging. Organisasjon som arbeider for å styrke PhD-utdanning innen bildediagnostikk i Norge.